Zaposlitve

PODIPLOMSKI študij na UM FERI - Prijavite se v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest!

Datum objave: 19. september 2023 | Datum poteka: 19. september 2023 | Avtor: Vladka Kožuh Ledinek

Obvestilo je poteklo!

​​Kandidati_ke se v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest lahko prijavijo v študijske programe 2. in 3. stopnje, ki jih ponujajo fakultete Univerze v Mariboru. Seznam študijskih programov, ki jih bodo fakultete ponudile v prijavnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest, je dose​gljiv v priloženih dokumentih.

V roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest se lahko prijavijo:

  • kandidati_ke, ki niso oddali_e prijave v prvem prijavnem roku;
  • kandidati_ke, ki po prvem prijavnem roku niso bili_e sprejeti_e na želeni študij;
  • kandidati_ke, ki so se v prvem prijavnem roku prijavili_e na študijski program, ki se ne bo izvajal;
  • kandidati_ke, ki so se v prvem prijavnem roku prijavili_e na študijski program, za katerega se še ne ve, ali se bo izvajal;
  • kandidati_ke, ki se v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest prijavljajo na študijske programe, ki se izvajajo kot izredna oblika študija.

Vse ostale kandidate_ke bo sistem opozoril na to, da prijava ni mogoča.

V roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest selahko prijavijo tudi Slovenci_ke brez slovenskega državljanstva in državljani_ke držav nečlanic EU – ​tujci_ke, če se posamezna fakulteta tako odloči, pri čemer razpoložljiva mesta najprej zasedejo državljani_ke Republike Slovenije in drugih držav članic Evropske unije, šele nato Slovenci_ke brez slovenskega državljanstva in državljani_ke držav nečlanic EU – tujci_ke.

Kandidati_ke morajoprijavo za vpis in vsa pripadajoča dokazila oddatielektronsko, in sicerprek spletnega portala eVŠ (odpiranje v novem zavihku). Kandidat_ka lahko ob prijavi na razpis v roku za zapolnitev vpisnih mest odda zgolj 1 prijavo.

​​Zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je 22. september 2023 do 12. ure. To je tudi rok za oddajo dokazil!!!

​Fakultete morajo študente_ke, sprejete v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest, vpisati do roka, ki ga vsaka fakulteta določi interno, vendar najkasneje do 30. septembra 2023. Iz upravičenih razlogov na podlagi pisne vloge kandidata_ke, o katerih odloči pristojni organ fakultete, pa se bo vpis izvršilnajkasneje do 30. oktobra 2023. Kandidatu_ki, ki je vlogo za priznavanje izobraževanja oddal_a pravočasno, vendar ni pričakovati, da bo do 30. septembra 2023 prejel_a odločbo o priznavanju, svetujemo, da na fakulteto naslovi vlogo za podaljšanje roka za vpis iz upravičenih razlogov.

Če se študenti_ke, prvič vpisani_e v prvi letnik podiplomskega študijskega programa, izpišejo najkasneje do 15. oktobra 2023, se šteje, da se v ta študijski program niso vpisali_e. ​

Več informacij je na voljo v razpisu za vpis.

Od 21. do 22. septembra 2023 do 12. ure bo v okviru Razpisa za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2023/2024potekalprijavni rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest.

UM FERI je razpisala naslednja prosta vpisna mesta:

Študijski programŠtevilo prostih mestAli bo fakulteta vpisna
mesta za državljane RS
in držav članic EU
ponuja tudi TUJCEM?
Redni študijIzredni študij
Telekomunikacije MAG20da
Elektrotehnika MAG45da
Medijske komunikacije MAG24da
Računalništvo in informacijske tehnologije MAG6ne
Informatika in podatkovne tehnologije MAG4ne
Elektrotehnika DR17da
Računalništvo in informatika DR12da
Medijske komunikacije DR3da