Zaposlitve

Zaposlitve 1 do 20 od 466

Za brezplačno objavo oglasa za zaposlitev nas kontaktirajte na pr.feri@um.si.

Delo na projektu PKP - “Pametne pogodbe temelječe na verigah blokov v poslovnih procesih”

Datum objave: 16. marec 2018 | Datum poteka: 22. marec 2018 | Avtor: Pia Prebevšek

Obvestilo je poteklo!

VABILO ŠTUDENTOM:

 • INFORMATIKE (2 ŠTUDENTA ITK UNI, 1 ŠTUDENT ITK MAG),
 • RAČUNALNIŠTVA (1 ŠTUDENT RIT UNI),
 • MEDIJSKIH KOMUNIKACIJ (1 ŠTUDENT MK MAG),
 • EKONOMIJE (1 ŠTUDENT POSLOVODENJE MAG) TER
 • PRAVA (1 ŠTUDENT PRAVO UNI).

Vabljeni k sodelovanju pri projektu »Pametne pogodbe temelječe na verigah blokov v poslovnih procesih« v okviru razpisa »Po kreativni poti do znanja 2017–2020«. Projekt (mentorji prof. dr. Marjan Heričko, doc. dr. Muhamed Turkanović, doc. dr. Marko Hölbl in doc. dr. Igor Perko), pri katerem bo sodelovalo 7 študentov (pet s FERI in eden z EPF in eden PF) bo trajal v obdobju med marcem in avgustom 2018.

Prijave so možne do 21. marca!

Več informacij v prilogi.

Po kreativni poti do znanja 2017-2020

Datum objave: 15. marec 2018 | Datum poteka: 19. marec 2018 | Avtor: Vladka Kožuh Ledinek

Obvestilo je poteklo!

Spoštovani študenti/študentke,

v okviru javnega razpisa »PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2017-2020« iščemo študente/študentke za sodelovanje na pridobljenih projektih. Vljudno vas vabimo, da se prijavite, v kolikor vas sodelovanje pri projektu zanima. Prijava na projekt je mogoča preko prijavnice, ki jo najdete na spletni strani UM FZV (www.fzv.um.si) do vključno 19.03.2018 do 10.00 ure. Prijavnico lahko pošljete na naslov Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor; oddate v tajništvu fakultete; ali pošljete skenirano na elektronski naslov: maja.stiglic@um.si.

Več informacij v prilogi.

Vabilo študentom informatike (3 študentje ITK UNI, 1 študent ITK MAG), medijskih komunikacij (1 študent MK MAG) in splošne medicine (2 študenta Splošna medicina Enovit MAG)

Datum objave: 15. marec 2018 | Datum poteka: 19. marec 2018 | Avtor: Vladka Kožuh Ledinek

Obvestilo je poteklo!

Vabljeni k sodelovanju pri projektu »Inteligentna analiza medicinskih podatkov« v okviru razpisa»Po kreativni poti do znanja 2017–2020«. Projekt (mentorji prof. dr. Vili Podgorelec, dr. Sašo Karakatič in prof. dr. Uroš Potočnik), pri katerem bo sodelovalo 7 študentov (pet s FERI in dva z Medicinske fakultete) bo trajal v obdobju med marcem in avgustom 2018. V njem želimo s študenti iz različnih učnih programov (ITK, MK, SM) razviti metode in orodja za poenostavitev procesa inteligentne analize medicinskih podatkov s poudarkom na zajemu in obdelavi biometričnih fizioloških podatkov za namen napovedovanja psiho-fizičnega stanja posameznika.

Zainteresirani študenti, ki bi želeli sodelovati pri projektu (študentsko delo je plačano) naj najkasneje do 18.3.2018 o tem obvestijo mentorja na posamezni fakulteti (na UM FERI: vili.podgorelec@um.si, na UM MF: uros.potocnik@um.si). Izbor kandidatk in kandidatov bomo opravili glede na izkazano motivacijo za sodelovanje in predstavitev idej, kompetenc, povprečne ocene študija in osebni razgovor z njimi.

Omejitve glede sodelovanja:

Sodelujoči študent mora biti v času izvajanja projekta vpisan v javno veljavni visokošolski študijski program in ne sme biti v delovnem razmerju, samozaposlen, prijavljen na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetnik.

Študent lahko sodeluje samo na enem projektu.

Če je bil posamezni študent že vključen v preteklih razpisih Po kreativni poti (PKP), se v novem razpisu ne more več vključiti. Če je sodeloval v enem projektu PKP v okviru dodiplomskega študija, se lahko vključi še enkrat v okviru podiplomskega študija. Vsak študent se lahko v času študija vključi v projekte PKP le dvakrat, pri čemer se v to kvoto štejejo vsi razpisi PKP.

Po izvedenem izbirnem postopku naj študenti na izbranem študentskem servisu dvignejo stalne napotnice in jih prinesejo gospe Jasmini Višič. Za dvig napotnice sporočijo naslednje podatke:

 • Naročnik: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, ID za DDV: SI 71674705. Ob tem navedejo še naziv in naslov fakultete nosilke projekta – v našem primeru Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Koroška cesta 46, 2000 Maribor.
 • Vrsta dela: delo na projektu »Inteligentna analiza medicinskih podatkov«.

Prosto delovno mesto raziskovalca

Datum objave: 15. marec 2018 | Datum poteka: 21. marec 2018 | Avtor: Matjaž Potočnik

Obvestilo je poteklo!

Objavljamo prosto delovno mesto H017004 - RAZISKOVALEC - M/Ž. Prijave do 20. 3. 2018.

Vabilo študentom računalništva (3 študentje MAG) in medijskih komunikacij (2 študenta MAG)

Datum objave: 14. marec 2018 | Datum poteka: 20. marec 2018 | Avtor: Vladka Kožuh Ledinek

Obvestilo je poteklo!

Vabilo študentom računalništva (3 študentje MAG) in medijskih komunikacij (2 študenta MAG)

Vabljeni k sodelovanju pri projektu Mobilni in interaktivni glasbeni vodič po slovenskih glasbenih znamenitostih s pomočjo obogatene resničnosti v okviru razpisa Po kreativni poti do znanja 2017–2020. Projekt (mentorja: red. prof. dr. Jernej Weiss in izr. prof. dr. Matjaž Debevc), pri katerem bo sodelovalo 8 študentov (trije s Pedagoške fakultete in pet s FERI) bo trajal v obdobju med marec in avgust 2018. V njem želimo s študenti iz različnih učnih programov (glasbena pedagogika, računalništvo in informatika ter medijske komunikacije) razviti mobilno aplikacijo namenjeno vsem, ki bi si radi želeli ogledati in podrobneje spoznati slovenske glasbene znamenitosti. Glavni namen aplikacije je torej prikaz znamenitosti v neposredni bližini s pomočjo obogatene resničnosti (kombinacije žive video slike in grafičnih prikazov).

Zainteresirani študenti, ki bi želeli sodelovati pri projektu (študentsko delo je plačano) naj najkasneje do 19. marca o tem obvestijo mentorja na posamezni fakulteti. Izbor kandidatk in kandidatov bomo opravili glede na njihovo povprečno oceno študija, predstavitev idej, kompetenc in osebni razgovor z njimi.

Omejitve glede sodelovanja:

Sodelujoči študent mora biti v času izvajanja projekta vpisan v javno veljavni visokošolski študijski program in ne sme biti v delovnem razmerju, samozaposlen, prijavljen na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetnik.

Študent lahko sodeluje samo na enem projektu.

Če je bil posamezni študent že vključen v preteklih razpisih Po kreativni poti (PKP), se v novem razpisu ne more več vključiti. Če je sodeloval v enem projektu PKP v okviru dodiplomskega študija, se lahko vključi še enkrat v okviru podiplomskega študija. Vsak študent se lahko v času študija vključi v projekte PKP le dvakrat, pri čemer se v to kvoto štejejo vsi razpisi PKP.

Po izvedenem izbirnem postopku naj študenti na izbranem študentskem servisu dvignejo stalne napotnice in jih prinesejo gospe Jasmini Višič. Za dvig napotnice sporočijo naslednje podatke:

oNaročnik: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, ID za DDV: SI 71674705. Ob tem navedejo še naziv in naslov fakultete nosilke projekta – v našem primeru
Pedagoška fakulteta UM.

oVrsta dela: delo na projektu.

Junior Full-Stack developer

Datum objave: 19. februar 2018 | Datum poteka: 20. marec 2018 | Avtor: Vladka Kožuh Ledinek

Obvestilo je poteklo!

Podjetje Aspiria d.o.o. se ukvarja z razvojem programske opreme za Cisco VoIP.

Zaradi povečanega obsega dela iščejo dodatne okrepitve.

 • Junior Full-Stack developer (Angular 2+, TypeScript, PHP, Laravel, MySQL, git)

Od kandidatov poleg zgoraj naštetega pričakujejo:

 • odlično sporazumevanje v angleščini (govorno in pisno) - nemščina je dodaten plus
 • pripravljenost na izobraževanja/usposabljanja
 • visoko motivacijo
 • vztrajnost
 • komunikativnost

Zaposlitev je možna kot študentsko delo ali redna zaposlitev.

Plačilo od 1500 bruto dalje (glede na izkušnje), delo se opravlja na sedežu podjetja v Mariboru (neposredna bližina Europarka).

Prijave pošljite na vojko.voga@aspiria.com.

Prosto delovno mesto asistenta

Datum objave: 16. februar 2018 | Datum poteka: 23. februar 2018 | Avtor: Matjaž Potočnik

Obvestilo je poteklo!

Objavljamo prosto delovno mesto ASISTENT M/Ž. Prijave do 22. 2. 2018.

Prosto delovno mesto tehničnega delavca

Datum objave: 15. februar 2018 | Datum poteka: 22. februar 2018 | Avtor: Matjaž Potočnik

Obvestilo je poteklo!

Razpisujemo prosto delovno mesto TEHNIČNI DELAVEC - VZDRŽEVALEC UČNE TEHNOLOGIJE V M/Ž. Prijave do 21. 2. 2017.

Praktično usposabljanje v tujini v okviru programa Erasmus +

Datum objave: 13. februar 2018 | Datum poteka: 28. februar 2018 | Avtor: Pia Prebevšek

Obvestilo je poteklo!

Zaradi sprostitve mesta v sklopu projekta Enhancement of Students' Employability III ponujamo dodatne možnosti za vključitev v program praktičnega usposabljanja v tujini (praksa v podjetju):

- takojšna vključitev v projekt,
- odhod v tujino najkasneje do 1. 4. 2018,
- trajanje mobilnosti v tujini: 2 meseca,
- pomoč pri iskanju gostujočih podjetij.

POGOJ: status študenta

Projekt je namenjen študentom za pridobitev dodatnega praktičnega znanja, veščin in povečanje možnosti za prvo zaposlitev.

Za več informacij pokličite na tel: 040 436 839 (Sonja Markič) ali pišite na sonja.markic@zni.si.

Koordinator Erasmus+ konzorcija, ki izvaja projekt, je Zavod za Novodobno Izobraževanje (www.zni.si).

»Platforma kolesarske kulture in infrastrukture za študente v Mariboru ŠTUD-BIKE« (Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018)

Datum objave: 13. februar 2018 | Datum poteka: 20. februar 2018 | Avtor: Pia Prebevšek

Obvestilo je poteklo!

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru v okviru javnega razpisa »Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-­‐2018« vabi študente/študentke k sodelovanju na projektu. Več informacij v prilogi!

Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018

Datum objave: 12. februar 2018 | Datum poteka: 15. februar 2018 | Avtor: Vladka Kožuh Ledinek

Obvestilo je poteklo!

Povabilo k sodelovanju študentov na projektu


MERITVE IN ANALIZA VETRNEGA POTENCIALA NA OBMOČJU SLOVENSKIH GORIC


Laboratorij za aplikativno elektrotehniko, Fakultete za energetiko UM, v sodelovanju s Filozofsko fakulteto UM, v okviru javnega razpisa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018«, išče študente/študentke za sodelovanje na projektu za pridobitev praktičnega znanja na področju izvajanja meritev vetrnega potenciala.


Naziv projekta: SMARTWEST - Meritve in analiza vetrnega potenciala na območju Slovenskih goric
Trajanje projekta: 4 mesece (od 1. 3. 2018 do 30. 6. 2018)
Predvidena skupna denarna spodbuda študentu/študentki: 6,5 EUR/uro neto zneska (9 EUR bruto), največ 40 ur/mesec (največ 260 EUR/mesec neto zneska)

Razvijalec mobilnih aplikacij IOS

Datum objave: 7. februar 2018 | Datum poteka: 28. februar 2018 | Avtor: Pia Prebevšek

Obvestilo je poteklo!

Opis delovnega mesta

Zaposlimo razvijalca mobilnih aplikacij IOS, kandidat bo postal del vrhunske ekipe katera razvija spletne, mobilne aplikacije ter namizne namenske poslovne aplikacije. Kandidate vabimo v Slovensko mednarodno usmerjeno podjetje z več kot 30 letnimi izkušnjami na področju informatike.

Ustvarjamo vrhunske celostne rešitve v skladu s sodobnimi trendi najzahtevnejših pametnih tehnologij, namenjenih uporabi v trgovini, gostinstvu, menedžmentu kadrov, financah, e-marketingu, skrbi za zdravje in dobro počutje ter na mnogih drugih področjih.

Pričakujemo:

- Izkušnje in/ali univerzitetno oziroma visokošolsko izobrazbo tehnične smeri;

- izkušnje pri razvoju in implementaciji programske opreme ter mobilnih aplikacij za iOS;

- poglobljeno znanje Swift programskega jezika (znanje Objective-C je prednost) ter iOS SDK;

- poznavanje REST metodologije ter izkušnje z UX razvojem aplikacij;

- aktivno znanje angleškega jezika;

- željo po napredovanju na strokovnem področju,

- proaktivnost, iznajdljivost, kreativnost;

- odgovornost pri izvedbi projektov;

- usmerjenost k rešitvam in doseganje ciljev.

Kandidatom nudimo:

- možnost zaposlitve za nedoločen čas

- dinamično ter interdisciplinarno mednarodno okolje

- delo v odlični mladi ekipi strokovnjakov

- delo v delavcu prijaznih prostorih in ergonomsko oblikovani opremi

- možnost konstantnega izobraževanja, napredovanja in osebnostnega razvoja

Kontakt:zaposlitev@mikropis.si

Klasifikacija delovnega mesta:

Lokacija dela: Žalec

Plačilo: po dogovoru

Delovni čas: (pon-petek) 8.00- 16:00

Zaposlitev: za nedoločen čas s šest mesečnim poskusnim delom

Nemudoma zaposlimo 2 strokovnjaka za podatkovne baze (m/ž)

Datum objave: 7. februar 2018 | Datum poteka: 28. februar 2018 | Avtor: Pia Prebevšek

Obvestilo je poteklo!

Opis delovnega mesta

Zaposlimo razvijalca na področju podatkovnih baz, kandidat bo postal del vrhunske ekipe katera razvija spletne, mobilne aplikacije ter namizne namenske poslovne aplikacije. Kandidate vabimo v Slovensko mednarodno usmerjeno podjetje z več kot 30 letnimi izkušnjami na področju informatike.

Ustvarjamo vrhunske celostne rešitve v skladu s sodobnimi trendi najzahtevnejših pametnih tehnologij, namenjenih uporabi v trgovini, gostinstvu, menedžmentu kadrov, financah, e-marketingu, skrbi za zdravje in dobro počutje ter na mnogih drugih področjih.

Odgovorni boste za:

- načrtovanja podatkovnih modelov in arhitekture baze

- razvoja poslovne logike in baznih rutin na nivoju podatkovne baze

- administracija in upravljanje ter optimizacija procesov na podatkovnih bazah

Zahtevana znanja in vrline:

- dobro poznavanje konceptov podatkovnih baz (DB2, Microsoft SQL)

- razumevanje oblikovanja / vzdrževanja podatkovne infrastrukture,

- poznavanje arhitekture in varnostnih vprašanj ter odpravljanje težav

- sposobnost dela v ekipi

- odlične pisne in ustne komunikacijske spretnosti

- natančnost, sistematičnost, analitičnost, zanesljivost, ažurnost

Kandidatom nudimo:

- možnost zaposlitve za nedoločen čas

- dinamično ter interdisciplinarno mednarodno okolje

- delo v odlični mladi ekipi strokovnjakov

- delo v delavcu prijaznih prostorih in ergonomsko oblikovani opremi

- možnost konstantnega izobraževanja, napredovanja in osebnostnega razvoja

Kontakt:zaposlitev@mikropis.si

Klasifikacija delovnega mesta:

Lokacija dela: Žalec

Plačilo: po dogovoru

Delovni čas: (pon-petek) 8.00- 16:00

Zaposlitev: za nedoločen čas s šest mesečnim poskusnim delom

FullStack razvijalec spletnih aplikacij

Datum objave: 7. februar 2018 | Datum poteka: 28. februar 2018 | Avtor: Pia Prebevšek

Obvestilo je poteklo!

Opis delovnega mesta

Zaposlimo razvijalca modernih enostranskih spletnih aplikacij, zaželene so izkušnje pri načrtovanju in razvoju spletnih aplikacij frontend-a, kot tudi poznavanje zalednih strežniških tehnologij. Kandidat bo vključen v izkušeno ekipo katera skrbi za izvedbo načrtovanih rešitev. Kandidate vabimo v Slovensko mednarodno usmerjeno podjetje z več kot 30 letnimi izkušnjami na področju informatike.

Ustvarjamo vrhunske celostne rešitve v skladu s sodobnimi trendi najzahtevnejših pametnih tehnologij, namenjenih uporabi v trgovini, gostinstvu, menedžmentu kadrov, financah, e-marketingu, skrbi za zdravje in dobro počutje ter na mnogih drugih področjih.

Pričakujemo:

- univerzitetno oziroma visokošolsko izobrazbo tehnične smer,

-izkušnje pri uporabi tehnologij in ogrodij HTML5, CSS, Javascript (ES6/ES7)/Typescript , Angular,React, Bootstrap,Foundation,itd..,

- poznavanje osnove dela z podatkovno bazo in SQL

- izkušnje pri razvoju spletnih in mobilnih grafičnih vmesnikov aplikacij,

- aktivno znanje angleškega jezika,

- željo po napredovanju na strokovnem področju,

- proaktivnost, iznajdljivost, kreativnost,

- odgovornost pri izvedbi projektov,

- usmerjenost k rešitvam in doseganje ciljev

Kandidatom nudimo:

- možnost zaposlitve za nedoločen čas

- dinamično ter interdisciplinarno mednarodno okolje

- delo v odlični mladi ekipi strokovnjakov

- delo v delavcu prijaznih prostorih in ergonomsko oblikovani opremi

- možnost konstantnega izobraževanja, napredovanja in osebnostnega razvoja

Kontakt:zaposlitev@mikropis.si

Klasifikacija delovnega mesta:

Lokacija dela: Žalec

Plačilo: po dogovoru

Delovni čas: (pon-petek) 8.00- 16:00

Zaposlitev: za nedoločen čas s šest mesečnim poskusnim delom

Iščejo se Android razvijalci

Datum objave: 6. februar 2018 | Datum poteka: 28. februar 2018 | Avtor: Pia Prebevšek

Obvestilo je poteklo!

Podjetje Castoola nudi storitve na področju interaktivne TV z uporabo tehnologij HbbTV in Android TV. Zaradi povečanega obsega dela ki ga pričakujemo v naslednjih mesecih, iščemo okrepitve na področju razvoja za Android platformo.

Od kandidatov pričakujemo:

 • obvladovanje programskega jezika Java
 • poznavanje Android SDK
 • izkušnje z razvojem aplikacij na Android platformi
 • izkušnje s sistemi za nadzor različic (SVN, GIT,..)
 • sposobnost aktivne komunikacije v angleškem jeziku (ustno, pisno)

Dobrodošle, a neobvezne so tudi izkušnje in znanja na področju:

 • JavaScript
 • HTML, CSS, AngularJS, Bootstrap CSS
 • PHP (Codeigniter, Laravel)
 • Podatkovne baze (MySQL)

Delo poteka v mladi ekipi v sproščenem vzdušju, v Murski Soboti.

Več informacij in prijave s CV-jem na https://castoola.com/about-us/#careers oz. info@castoola.com

Ixtlan Team veča ekipo

Datum objave: 6. februar 2018 | Datum poteka: 28. februar 2018 | Avtor: Pia Prebevšek

Obvestilo je poteklo!

V Ixtlan Team-u radi razvijamo dobro programsko opremo. Specializirani smo za razvoj velikih poslovnih informacijskih sistemov izdelanih po naročilu. V ekipi nas je že več kot 40. Zaradi povečanja obsega poslovanja za okrepitev ekipe iščemo:

Razvojne inženirje / Programerje (m/ž)

Delo obsega:

 • Načrtovanje in razvoj sodobnih poslovnih informacijskih sistemov in mikrostoritev
 • Programiranje v programskih jezikih: TypeScript, Javascript, Java, C# in drugih
 • Izdelava sistemov nad podatkovnimi zbirkami Oracle in MS SQL
 • Optimizacija programov in SQL poizvedb
 • Testiranje programov in komponent ter priprava tehnične dokumentacije

Pričakujemo:

 • Osnovno znanje enega od zgoraj navedenih programskih jezikov
 • Dobre analitične sposobnosti ter smisel za tehnično načrtovanje
 • Pozitiven odnos do dela in željo po učenju
 • Zmožnost dela v skupini
 • Samostojnost ter samoiniciativnost

Nudimo:

 • Redno zaposlitev za nedoločen čas, s 6. mesečnim poskusnim obdobjem
 • V začetnem obdobju je možno delo tudi preko študentskega servisa
 • Dobro plačilo (1.100 EUR neto na mesec za začetnike s končano 1. stopnjo)
 • Dodatek v višini 30 % v primeru nadurnega dela
 • Denarne nagrade za uspešnost pri delu
 • Mentorstvo v času uvajanja
 • Možnost napredovanja
 • Skrb za strokovni razvoj
 • Profesionalno, urejeno in stabilno delovno okolje
 • Timsko delo ter sproščene odnose

Prijave z življenjepisom pošljite na naslov Ixtlan Team d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana, oziroma po elektronski pošti na naslov zaposlitev@ixtlan-team.si.

Več informacij na: http://www.ixtlan-team.si/ljudje/info/