Študij

Zaključek študija brez zaključnega dela - ITK UN

Študenti univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Informatika in tehnologije komuniciranja svoj študij zaključijo, ko opravijo vse obveznosti predpisane s študijskim programom (velja za študente, ki so v študijskem letu 2022/23 vpisani v 3. letnik oziroma v svojem predmetniku v AIPSU nimajo več zaključnega dela med obveznostmi 3. letnika).

Ko ima študent vse obveznosti zaključene v sistemu AIPS, mora v roku 5 delovnih dni, oddati vlogo za zaključek študija in potrdilo o poravnanih obveznostih do knjižnice Tehniških fakultet (ktfmb@um.si) v Oddelek za izobraževalno dejavnost (referat). Študent bo na MS Teams prejel sporočilo o uspešno zaključenem študiju ter povabilo v Alumni klub FERI in Alumni klub UM.

PRIJAVNI ROKI za vpis na podiplomske študijske programe v študijskem letu 2024/2025:

  • Prvi prijavni rok: od 29. 03. 2024 do 06. 09. 2024 - Rok za oddajo vloge za zaključek študija: 5. 9. 2024
  • Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest: od 23. 09. 2024 do 24. 09. 2024 do 12.00 - Rok za oddajo vloge za zaključek študija: 19. 9. 2024

Državljani države nečlanice EU- Tujci

  • Prvi prijavni rok: od 29. 03. 2024 do 31. 05. 2024
  • Drugi prijavni rok: od 05. 07. 2024 do 06. 09. 2024 - Rok za oddajo vloge za zaključek študija: 5. 9. 2024

Prijava poteka preko portala eVŠ: eVŠ Prijava (gov.si).

Pred zaključitvijo študija mora študent izpolniti anketo o zadovoljstvu s študijem na AIPSU.