Študij

Zaključek študija brez zaključnega dela - RIT UN

Študenti univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije svoj študij zaključijo, ko opravijo vse obveznosti predpisane s študijskim programom (velja za študente, ki so v študijskem letu 2022/23 vpisani v 3. letnik oziroma v svojem predmetniku v AIPSU nimajo več zaključnega dela med obveznostmi 3. letnika).

Ko ima študent vse obveznosti zaključene v sistemu AIPS, mora v roku 5 delovnih dni, oddati vlogo za zaključek študija in potrdilo o poravnanih obveznostih do knjižnice Tehniških fakultet (ktfmb@um.si) v Oddelek za izobraževalno dejavnost (referat). Študent bo na MS Teams prejel sporočilo o uspešno zaključenem študiju ter povabilo v Alumni klub FERI in Alumni klub UM.

Pred zaključitvijo študija mora študent izpolniti anketo o zadovoljstvu s študijem na AIPSU.