Urniki

Študijski koledar

Opomba: če je v urniku predmet prikazan v polju rdeče barve, pomeni to prekrivanje, kar se navadno zgodi takrat, kadar so študenti razdeljeni v skupine, ki imajo nato študijske obveznosti v istem terminu; po premiku miške nad rdeče polje se prikaže seznam predavanj/vaj/skupin, ki se prekrivajo.

Urniki se bodo še spreminjali. Urnike pred pričetkom pedagoškega procesa ponovno preverite!

LEGENDA KRATIC, ki so uporabljene v urnikih:

 • BU = bolonjski univerzitetni študijski programi prve stopnje
 • BV = bolonjski visokošolski strokovni študijski programi prve stopnje
 • BM = bolonjski magistrski študijski programi druge stopnje
 • PR, PR 1, PR 2, itd. = predavanja
 • SV, SV 1, SV 2, itd. = seminarske vaje
 • LV, LV 1, LV 2, itd. = laboratorijske vaje
 • SE, SE 1, SE 2, itd. = seminar
 • RV, RV 1, RV 2, itd. = računalniške vaje
 • TJ = tuj jezik
 • LA = laboratorij
 • RU = računalniška učilnica
 • SDŠ = samostojno delo študenta

FERI urniki

Aplikacija za android, namenjena študentem in profesorjem FERI, ki omogoča ogled urnika na mobilni napravi. Avtorja aplikacije sta študenta FERI.
FERI ne prevzema odgovornosti glede delovanja mobilne aplikacije in korektnosti podatkov, ki jih aplikacija prikazuje!