Študij

Urniki

Študijski koledar za študijsko leto 2023/2024

URNIKI ZA TEKOČI SEMESTER

Urniki za študente so na voljo tudi na https://mojportal.um.si/ (prijava z DI)

Urniki se bodo še spreminjali. Urnike pred pričetkom pedagoškega procesa ponovno preverite!

LEGENDA KRATIC, ki so uporabljene v urnikih:

 • BU = bolonjski univerzitetni študijski programi prve stopnje
 • BV = bolonjski visokošolski strokovni študijski programi prve stopnje
 • BM = bolonjski magistrski študijski programi druge stopnje
 • PR, PR 1, PR 2, itd. = predavanja
 • SV, SV 1, SV 2, itd. = seminarske vaje
 • LV, LV 1, LV 2, itd. = laboratorijske vaje
 • SE, SE 1, SE 2, itd. = seminar
 • RV, RV 1, RV 2, itd. = računalniške vaje
 • TJ = tuj jezik
 • LA = laboratorij
 • RU = računalniška učilnica
 • SDŠ = samostojno delo študenta