Študij

Tutorstvo

Namen tutorskega sistema je vodenje, usmerjanje, motiviranje in pomoč študentom pri pridobivanju znanja, kompetenc in veščin, ki pripomorejo k njihovi akademski, študijski in osebnostni uspešnosti. Študentom novincem skuša olajšati študij, spodbujati medgeneracijsko sodelovanje študentov in skrbeti za njihov osebnostni ter strokovni razvoj v času študija. Prav tako tutorski sistem skrbi za sprotno in aktivno reševanje študijske problematike, razvoja študijskih programov ter omogoča študentom tutorjem, da se preizkusijo v vlogi učiteljev.

Na UM FERI skrbimo za študenta skozi celotno obdobje študija – v prvih letnikih v obliki uvajalnega tutorstva, med študijem v obliki predmetnega oziroma strokovnega tutorstva ter ob zaključku v obliki izstopnega tutorstva ali kariernega svetovanja.