Člani ŠS FERI

Prodekan za študentska vprašanja in predsedujoči ŠS FERI:
Davor Ornik (davor.ornik@student.um.si)

IME IN PRIIMEKKONTAKT
Bine Gorečanbine.gorecan@student.um.si
Marko Gluhakmarko.gluhak@student.um.si
Haidi Zakelšekhaidi.zakelsek@student.um.si
Nejc Herženjaknejc.herzenjak@student.um.si
Demi Stamenkovičdemi.harc@student.um.si
Sara Zmrzlaksara.zmrzlak@student.um.si
Domen Kirn Krefldomen.kirn@student.um.si
Izak Glasenčnikizak.glasencnik@student.um.si