Študij

Člani ŠS FERI

Prodekanica za študentska vprašanja in predsedujoči ŠS FERI:
Vasilka Saklamaeva (vasilka.saklamaeva@student.um.si)

IME PRIIMEK

LETNIK

FUNKCIJA

E-MAIL

Adrian Drago Poprijan1.predsednik letnikaadrian.poprijan@student.um.si
Karin Lešnik2.predsednica letnikakarin.lesnik@student.um.si

Jaša Jus

2.

član ŠS FERI

jasa.jus@student.um.si

Tomi Milošič

3.

predsednik letnika

tomi.milosic@student.um.si

Vasilka Saklamaeva

3.

članica ŠS FERI

vasilka.saklamaeva@student.um.si

Nina Planinšek

3.

članica letnika

nina.planinsek@student.um.si

Avguštin Erdelji

3.

član letnika

avgustin.erdelji@student.um.si

Bine Gorečan

3.

član letnika

bine.gorecan@student.um.si

Marko Gluhak

4.

predsednik letnika

marko.gluhak@student.um.si
Janja Zadravec4.članica ŠS FERIjanja.zadravec2@student.um.si
Leon Abraham4.član letnikaleon.abraham@student.um.si
Nina Katarina Bračko5.predsednica letnikaninakatarina.bra@student.um.si
Miha Podplatnik5.član ŠS FERImiha.podplatnik@student.um.si
Domen Kirn Krefl5.član letnikadomen.kirn@student.um.si

David Mikek

ABS

predsednik letnika

david.mikek@student.um.si