Študij

Študentski svet FERI

Študentski svet Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (ŠS FERI) je telo študentov, ki obravnava in daje pristojnim organom mnenje, ki se nanaša na pravice in dolžnosti študentov. ŠS FERI sestavljajo predstavniki posameznih letnikov, absolventov in podiplomskih študentov. Prodekan študent je predstavnik študentov, ki je hkrati predsednik Študentskega sveta fakultete in član vodstva fakultete.

ŠS FERI poleg svojih funkcij zastopanja študentov in podajanja mnenja v postopkih izvaja še aktivnosti namenjene študentom kot zaposlenim. S svojimi aktivnostmi, ki so tako izobraževalne kot zabavne narave krepi pripadnost študentov fakulteti, vezi med zaposlenimi in študenti ter študentom omogoča, da zapolnijo svoj čas študija še z drugimi aktivnostmi.