Študij

Študenti s posebnim statusom

Nekateri študenti se srečujejo s posebnimi okoliščinami ali obremenitvami, ki preprečujejo ali ovirajo njihovo polno in učinkovito vključevanje ter sodelovanje v študijskem procesu. Za pridobitev potrebnih znanj in kompetenc ter uspešen zaključek študija so takšni študenti upravičeni do prilagojenih pogojev za izobraževanje.

V skladu s Statutom Univerze v Mariboru in Pravilnikom o študentih s posebnim statusom so na Univerzi v Mariboru naslednje vrste oz. kategorije študentov s posebnim statusom:

  • študenti vrhunski športniki,
  • študenti priznani umetniki,
  • dolgotrajno bolni študenti,
  • študenti invalidi,
  • študenti funkcionarji (prorektor študent, prodekani študenti in sekretar Študentskega sveta Univerze v Mariboru),
  • drugi študenti, ki zaradi posebnih okoliščin potrebujejo prilagojene pogoje za izobraževanje (npr. izjemne socialne in družinske okoliščine, udeležba na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, vključenost v pomembne raziskovalne projekte idr.).

Postopke v zvezi s študijem urejeta Pravilnik o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Mariboru ter Pravilnik o študijskem procesu študentov invalidov Univerze v Mariboru.

Vlogo za pridobitev posebnega statusa vloži študent praviloma ob vpisu v prvi letnik, višji letnik ali absolventsko leto, in sicer v Referat za študentske zadeve UM FERI.

Koordinatorka za študente s posebnim statusom je vodja Referata za študentske zadeve, Vladka Kožuh Ledinek, telefon: 02/220-7007, e-pošta: vladka.kozuh@um.si, uradne ure: vsak delovni dan od 11. do 13. ure.

Nekaj pomembnih informacij najdete tudi na spletnih straneh Društva študentov invalidov Slovenije ter v knjižici Prijazen študij za študente invalide (priporočila za prilagoditev študjiskega procesa).