Stroški študija

Kandidati za študij morajo skladno z Navodili o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru ob vpisu v dodiplomske in podiplomske študijske programe na Univerzi v Mariboru poravnati šolnino, vpisne stroške in/ali druge prispevke za študij po študijskih programih z javno veljavnostjo, ki jih potrdi Upravni odbor Univerze v Mariboru in določi v ceniku storitev za naslednje študijsko leto. Cenik storitev za študijsko leto 2015/2016 je objavljen na naslednji spletni strani: http://www.um.si/studij/financiranje/Strani/default.aspx.

Univerza v Mariboru s študijskim letom 2016/2017 na podlagi cenika Univerze v Mariboru, ki je enoten za vse fakultete, uvaja nov enoten sistem plačevanja šolnin in prispevkov za študij.

Splošne pogoje plačevanja šolnin in drugih prispevkov za študij na Univerzi v Mariboru najdete na spletnem naslovu: http://www.um.si/studij/financiranje/splosni-pogoji-placevanja-na-um/Strani/default.aspx.