Študij

Stroški študija

Kandidati za študij morajo skladno z Navodili o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru ob vpisu v dodiplomske ali podiplomske študijske programe poravnati šolnino, vpisne stroške in/ali druge prispevke za študij po študijskih programih z javno veljavnostjo, ki jih potrdi Upravni odbor Univerze v Mariboru in določi v ceniku storitev za naslednje študijsko leto.

Cenik šolnin ter stroškov povezanih s študijem je objavljen na spletnem naslovu: https://moja.um.si/bodoci-studentje/Strani/financiranje-studija.aspx.