Študij

Stroški študija

Kandidati za študij morajo skladno z Navodili o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru ob vpisu v dodiplomske in podiplomske študijske programe na Univerzi v Mariboru poravnati šolnino, vpisne stroške in/ali druge prispevke za študij po študijskih programih z javno veljavnostjo, ki jih potrdi Upravni odbor Univerze v Mariboru in določi v ceniku storitev za naslednje študijsko leto. Cenik storitev je objavljen na naslednji spletni strani: https://www.um.si/studij/financiranje/.

Splošne pogoje plačevanja šolnin in drugih prispevkov za študij na Univerzi v Mariboru najdete na spletnem naslovu: https://www.um.si/studij/financiranje/splosni-pogoji-placevanja-na-um/.