Študij

Podrobna navodila za prijavo projekta

Prijava projekta vključuje:

- Izpolnjen obrazec za prijavo projekta

- Podpisana izjava o ustreznosti projekta

- Naložen projekt v formatu .PDF (Shranite v obliki 2020.06.30._projekt_UN-ime_priimek (datum zapišete v obliki LLLL.MM.DD).

V ekipi "Projekti" izberite zavihek "Dodeljene naloge" (slika 1).

Slika 1: Dodeljene naloge

Prijavo projekta uredite v nalogi "1 - Prijava projekta". Pred oddajo natančno preberite dodatna navodila za izpolnitev obrazca. Pripravljen elektronski obrazec je možno izpolniti samo v namizni različici programa Word, ki je del paketa Office365, do katere ste upravičeni kot študentje UM. Datoteke ne prenašajte na svoj računalnik, urediti je treba datoteko, ki je odložena pod nalogo. Obrazec za svoj študijski program izpolnite tako, da kliknete na "..." in izberete "Open in Word" (slika 2).


Slika 2: Naloga "1 - Prijava projekta"

Pred oddajo kliknite na ime izpolnjenega obrazca pod Teams in preverite, ali vsebuje vse potrebne podatke. Obrazec si lahko, za lastno evidenco, natisnete, prenesete na svoj računalnik, ali shranite v formatu PDF (klik na "...").

Izpolnite Izjavo o ustreznosti projekta ter jo posredujte v potrditev mentorju — po e-pošti, v klepetu pod Teams, tako kot sta se predhodno dogovorila. Svoje soglasje bo mentor potrdil s podpisom. Datoteko s podpisom preimenujte tako, da imenu datoteke dodate "-podpisano". Podpisano izjavo dodate s klikom na "+ Add work" (slika 2).

Nalogo oddate s klikom na "Turn in" (slika 4).

Slika 3: Oddaja obrazca za prijavo projekta

Služba za študentske in študijske zadeve bo vašo prijavo projekta preverila in vas obvestila o morebitnih pomanjkljivostih v orodju Teams. Ko bo prijava popolna, bo posredovana v pregled in potrditev vašemu mentorju. Po obvestilu v okolju Teams, da je bila prijava teme obravnavana, preverite ustreznost in morebitne komentarje. To storite s klikom na nalogo, ki je zdaj v sekciji "Completed" (slika 5). Ustreznost teme preverite v sekciji "Rubric" (slika 6). Če je označeno, da prijava projekta ni ustrezna, natančno upoštevajte prejete komentarje, dopolnite vlogo in nalogo ponovno oddajte.

Slika 4: Pregled oddane naloge

Slika 5: Informacija o ustreznosti prijave