Srečanje z izvajalci praks

S prakso in praktikumi študentje pridobijo profesionalna znanja, firme ustvarijo stik z novimi kadri. Utrjuje se povezava med fakulteto in lokalnim okoljem.

Srečanje je bilo v četrtek, dne 11. decembra 2014, ob 9. uri v senatni sobi FERI, Koroška cesta 46 v Mariboru.

Sprejeti ZAKLJUČKI

  • Kako izboljšati obstoječi sistem praktičnega izobraževanja na FERI: prebiti čas na praksi ali praktikumu, ki je »EU standard«, kar pomeni iz 8 tednov podaljšati na 20 tednov za VS in 9 tednov za UNI.
  • Povezava z lokalnim gospodarstvom preko raznih diplom je pomembna.
  • Praksa je mehka pot do uspeha pri zaposlovanju.
  • Pomembno je, da fakulteta dobro uči osnovna znanja in je možna kasnejša specializacija na firmah.
  • Kako najti nove kadre za razvoj podjetja.
  • Kako najti podjetje za začetek kariere.
  • Primeri pozitivnih zgodb: praksa – diploma – zaposlitev.

V letu 2016 smo predstavnike gospodarstva – izvajalce praks – povabili k sodelovanju v okviru srečanj programskih svetov.