Računalništvo, informatika in telekomunikacije

Ustanovno srečanje PROGRAMSKEGA SVETA RAČUNALNIŠTVA, INFORMATIKE IN TELEKOMUNIKACIJ je bilo v torek, dne 3. marca 2015, ob 12. uri v senatni sobi FERI, Koroška cesta 46 v Mariboru.

Drugo srečanje PROGRAMSKEGA SVETA RAČUNALNIŠTVA, INFORMATIKE IN TELEKOMUNIKACIJ je bilo v petek, 27. novembra 2015, ob 12. uri v senatni sobi FERI, Koroška cesta 46 v Mariboru.

Tretje srečanje PROGRAMSKEGA SVETA RAČUNALNIŠTVA, INFORMATIKE IN TELEKOMUNIKACIJ je bilo v sredo, 7. decembra 2016, ob 11. uri v senatni sobi FERI, Koroška cesta 46 v Mariboru.

Četrto srečanje PROGRAMSKEGA SVETA RAČUNALNIŠTVA, INFORMATIKE IN TELEKOMUNIKACIJ je bilo v torek, 4. decembra 2018, ob 11. uri v senatni sobi FERI, Koroška cesta 46 v Mariboru.

ČLANI Programskega sveta so predstavniki naslednjih podjetij:

Ustanovni člani:

 • Viris d.o.o., Ljubjana
 • INOVA IT d.o.o., Pesnica pri Mariboru
 • LANCom d.o.o., Maribor
 • Adacta d.o.o., Maribor
 • Biokoda d.o.o., Maribor
 • Infonova, GmbH, Graz
 • VZAJEMNA, d.v.z., Ljubljana
 • Pošta Slovenije d.o.o., Maribor
 • RC IKTS d.o.o., Žalec
 • ISKRATEL d.o.o., Kranj
 • Termoelektrarna Brestanica d.o.o., Brestanica

Pridruženi v letu 2016:

 • Pro-Bit programska oprema d.o.o., Slovenske Konjice
 • Unior d.d., Zreče
 • Comtrade d.o.o., Maribor
 • AVL List GmbH, Gradec
 • SRC d.o.o., Ljubljana
 • Sfera IT d.o.o., Maribor
 • Comtron d.o.o., Maribor
 • Obrtno-podjetniška zbornica
 • lxnav d.o.o., Celje
 • Stroka produkt d.o.o., Radlje ob Dravi
 • Perutnina Ptuj d.d., Ptuj.
 • Palfinger d.o.o., Maribor

Pridruženi v letu 2018:

 • Tridens d. o. o., Ljubljana
 • Equaleyes London
 • Alcad, d.o.o., Slovenska Bistrica
 • Msg life odateam d. o. o., Maaribor
 • Dewesoft d. o. o., Trbovlje
 • Bearing Point Technology GmbH, Avstrija
 • FlawlessCode, d.o.o., Maribor
 • INAP, d.o.o., Trbovlje

Sprejeti ZAKLJUČKI:

 1. Prisotni izpostavljajo koristnost sodelovanja in povezovanja fakultete z gospodarstvom tudi z vključevanjem v PROGRAMSKI SVET študijskih programov RAČUNALNIŠTVA, INFORMATIKE IN TELEKOMUNIKACIJ.
 2. Programski svet podpira pobudo za povezovanje in vključevanje zunanjih deležnikov - delodajalcev na področju pedagoške dejavnosti:
  • seznanjanje z okvirnimi razvojnimi načrti delodajalcev, kadrovskimi potrebami in pričakovanimi kompetencami diplomantov,
  • dopolnitve učnih načrtov oz. specifičnih vsebin,
  • pomoč predstavnikov delodajalcev pri postopkih akreditacije študijskih programov,
  • praktično usposabljanje, teme diplomskih in magistrskih nalog,
  • izvedba organiziranih ogledov podjetij (strokovnih ekskurzij),
  • sporočanje interesa za programe vseživljenjskega izobraževanja,
  • vključevanje študentov v aplikativne razvojne projekte,
  • vključitev strokovnjakov iz prakse v pedagoški proces (formalne in neformalne oblike),
  • informiranje o razpisanih štipendijah,
  • pomoč gospodarstva pri vzpostavitvi »borze kadrov«,
  • informiranje o možnostih zaposlovanja in sodelovanje s Kariernim centrom FERI.
 1. Programski svet se bo sestajal praviloma enkrat letno.