Medijske komunikacije

Ustanovno srečanje PROGRAMSKEGA SVETA MEDIJSKIH KOMUNIKACIJ, ki je bilo v sredo, dne 8. junija 2016, ob 11. uri v učilnici/laboratoriju Shannon v G3 objektu na FERI, Koroška cesta 46 v Mariboru.

 • Večer d.o.o., Maribor,
 • Kraft & Werk d.o.o., Maribor
 • Radio City, Maribor
 • Europlakat Ljubljana
 • TV Maribor
 • Press Clipping d.o.o., Maribor
 • Zadrga Maribor
 • Regionalni RTV center Maribor
 • Press Clipping d.o.o., Maribor

Sprejeti ZAKLJUČKI:

 1. Prisotni izpostavljajo koristnost povezovanja fakultete z gospodarstvom, tudi z vključevanjem v PROGRAMSKI SVET študijskih programov MEDIJSKIH KOMUNIKACIJ.
 2. Programski svet podpira pobudo za povezovanje in vključevanje zunanjih deležnikov pri prenovi študijskih programov.
 3. Programski svet se bo sestajal praviloma enkrat letno.
 4. Člani programskega sveta podpirajo prenovo študijskega programa, ki vključuje modulsko razporeditev, več projektnih nalog, več praktikumov in možnost prakse že v času študija.