Študij

Programski sveti študijskih programov

Na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI) se zavedamo pomembnosti sodelovanja z gospodarstvom. Obojestransko izmenjavo znanja med fakulteto in podjetji izvajamo v okviru številnih raziskovalnih in razvojnih projektov, sodelovanja v okviru praktikumov, študentskih projektov in zaključnih del ter v okviru programskih svetov študijskih programov.

Programski svet posameznega študijskega programa je posvetovalno telo, ki sodeluje pri oblikovanju, evalviranju in razvoju študijskega programa. Programski svet sestavljajo ugledni strokovnjaki iz gospodarstva in predstavniki UM FERI.