Študij

Programski sveti študijskih programov

Želimo poglobiti sodelovanje z gospodarstvom in krepiti partnerske odnose na področju izobraževanja in raziskovanja, zato ustanavljamo Programske svete po področjih oz. študijskih programih vseh treh stopenj.