Študij

Javne predstavitve tem doktorskih disertacij

Na osnovi Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru in Pravilnika o doktorskem študiju na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM, se praviloma enkrat mesečno organizirajo skupne predstavitve, na katerih kandidati javno, pred zainteresiranim občinstvom celotne fakultete, predstavijo svojo temo doktorske disertacije. Z namenom kakovostne razprave, kandidati vsaj en teden pred predstavitvijo svojo temo posredujejo Službi za študentske in študijske zadeve. Razpravo vodi vodja doktorske šole.

Terminski plan javnih predstavitev za študijsko leto 2020/2021:

- torek, 23. 3. 2021 ob 9. uri (MS Teams). Temo (dispozicijo) je treba posredovati do četrtka, 18. 3. 2021 v Službo za študentske in študijske zadeve (Lidija Kokol).

V času pojavljanja koronavirusa bodo javne predstavitve tem doktorskih disertacij organizirane na daljavo (preko MS Teams). Javne predstavitve bodo objavljene na spletni strani fakultete pod rubriko »Dogodki«.