JAVNE PREDSTAVITVE TEM DOKTORSKIH DISERTACIJ

Na osnovi Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru in Pravilnika o doktorskem študiju na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM, se praviloma enkrat mesečno organizirajo skupne predstavitve, na katerih kandidati javno, pred zainteresiranim občinstvom celotne fakultete, predstavijo svojo temo doktorske disertacije. Z namenom kakovostne razprave, kandidati vsaj en teden pred predstavitvijo svojo temo posredujejo referatu, ki jo objavi na intranetu UM FERI. Razpravo vodi vodja doktorske šole prof. dr. Dušan Gleich.

Terminski plan javnih predstavitev za leto 2019:

  • 30. 01. 2019 ob 13. uri v G3- diplomska soba FERI (I. nadstropje),
  • 20. 02. 2019 ob 13. uri v G3- diplomska soba FERI (I. nadstropje) - zaradi službene odsotnosti prodekana prof. dr. Gleicha, se termin prestavi na 15. 2. 2019, ob 12. uri, v G3-diplomska soba FERI (I. nadstropje).
  • 27. 3. 2019 ob 13. uri v G3- diplomska soba FERI (I. nadstropje),
  • 24. 4. 2019 ob 13. uri v G3- diplomska soba FERI (I. nadstropje),
  • 29. 5. 2019 ob 13. uri v G3- diplomska soba FERI (I. nadstropje),
  • 26. 6. 2019 ob 13. uri v G3- diplomska soba FERI (I. nadstropje).