Medijske komunikacije

 • Stopnja in vrsta študijskega programa:
  podiplomski (3. stopnja) - doktorski
 • Trajanje študija:
  3 leta (6 semestrov)
 • Število kreditnih točk ECTS:
  180
 • Smeri/moduli študijskega programa:

  Študijski program nima smeri. 

 • Pridobljen strokovni naziv:
  doktor znanosti s področja medijskih komunikacij / doktorica znanosti s področja medijskih komunikacij