Študij

Tretja stopnja

Doktorski študij je namenjen študentom, ki si želijo pridobiti poglobljeno znanje iz specifičnega področja in samostojno reševati najzahtevnejše raziskovalne probleme. Doktorski študentje morajo imeti vizijo, biti vztrajni, zavezani k raziskovalnemu delu in biti dobro teoretično podkovani. Cilj študija je prispevati pri razvoju posameznega raziskovalnega področja z novimi idejami, ki jih razvijajo študentje v tesnem sodelovanju z mentorjem.

Doktorski študentje na FERI so vključeni v nacionalne in mednarodne raziskovalne projekte, kakovost raziskav pa se kaže v mednarodni prepoznavnosti raziskav. Študentje pokažejo, da so po končanem doktorskem študiju sposobni samostojno opravljati raziskave, se povezovati z raziskovalci, javno predstavljati raziskovalno delo na konferencah in mednarodnih publikacijah in tako postanejo aktivni član raziskovalne skupnosti.

Opravljanje doktorskega študija na FERI priporočamo študentom, ki so jim blizu aktualni znanstvenoraziskovalni izzivi ter vidijo svojo prihodnost v akademski sferi in raziskovalnih inštitucijah, kot tudi tistim, ki se želijo usposobiti za najzahtevnejše razvojne naloge, ustvarjanje elektrotehniških rešitev prihodnosti in visoke dodane vrednosti v gospodarstvu.