Mehatronika

 • Stopnja in vrsta študijskega programa:
  dodiplomski (1. stopnja) - visokošolski strokovni
 • Trajanje študija:
  3 leta (6 semestrov)
 • Število kreditnih točk ECTS:
  180
 • Smeri/moduli študijskega programa:

  Študijski program nima smeri.

 • Pridobljen strokovni naziv:
  diplomirani inženir mehatronika (VS) / diplomirana inženirka mehatronike (VS), skrajšano za oba spola dipl. inž. meh. (VS)
 • Nosilni izvajalci študijskega programa/smeri:

  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko in Fakulteta za strojništvo.

Vodja študijskega programa - dr. Uroš Župerl

Vodja področja iz UM FERI - dr. Aleš Hace