Informatika in tehnologije komuniciranja

 • Stopnja in vrsta študijskega programa:
  dodiplomski (1. stopnja) – visokošolski strokovni
 • Trajanje študija:
  3 leta (6 semestrov) Število kreditnih točk ECTS: 180
 • Število kreditnih točk ECTS:
  180
 • Smeri/moduli študijskega programa:

  Prvi štirje semestri so skupni, v petem pa lahko študent izbere eno izmed dveh študijskih smeri: Sistemska podpora informatiki in tehnologijam komuniciranja ali Razvoj informacijskih sistemov. 

 • Pridobljen strokovni naziv:
  diplomirani inženir informatike in tehnologij komuniciranja (VS) / diplomirana inženirka informatike in tehnologij komuniciranja (VS), skrajšano za oba spola dipl. inž. inf. in tehnol. kom. (VS)