Elektrotehnika

 • Stopnja in vrsta študijskega programa:
  dodiplomski (1. stopnja) – visokošolski strokovni
 • Trajanje študija:
  3 leta (6 semestrov)
 • Število kreditnih točk ECTS:
  180
 • Smeri/moduli študijskega programa:

  Prva dva semestra sta skupna, v tretjem pa lahko študent izbere eno izmed štirih študijskih smeri: Avtomatika in robotika, Elektronika, Močnostna elektrotehnika, Telekomunikacije. 

 • Pridobljen strokovni naziv:
  diplomirani inženir elektrotehnike (VS) / diplomirana inženirka elektrotehnike (VS), skrajšano za oba spola dipl. inž. el. (VS)
 • Vodja študijskega programa za smer Avtomatika in robotika - dr. Nenad Muškinja
 • Vodja študijskega programa za smer Elektronika - dr. Marko Kos
 • Vodja študijskega programa za smer Močnostna elektrotehnika - dr. Martin Petrun