Telekomunikacije

 • Stopnja in vrsta študijskega programa:
  dodiplomski (1. stopnja) - univerzitetni
 • Trajanje študija:
  3 leta (6 semestrov)
 • Število kreditnih točk ECTS:
  180
 • Smeri/moduli študijskega programa:

  Študijski program nima smeri.

 • Pridobljen strokovni naziv:
  diplomirani inženir telekomunikacij (UN) / diplomirana inženirka telekomunikacij (UN), skrajšano za oba spola dipl. inž. tel. (UN)