Računalništvo in informacijske tehnologije

 • Stopnja in vrsta študijskega programa:
  dodiplomski (1. stopnja) - univerzitetni
 • Trajanje študija:
  3 leta (6 semestrov)
 • Število kreditnih točk ECTS:
  180
 • Smeri/moduli študijskega programa:

  Študijski program nima smeri. Študent v 2. letniku izbira med dvema projektoma.

 • Pridobljen strokovni naziv:
  diplomirani inženir računalništva in informacijskih tehnologij (UN) / diplomirana inženirka računalništva in informacijskih tehnologij (UN), skrajšano za oba spola dipl. inž. rač. in inf. tehnol. (UN)