Mehatronika

 • Stopnja in vrsta študijskega programa:
  dodiplomski (1. stopnja) – univerzitetni
 • Trajanje študija:
  3 leta (6 semestrov)
 • Število kreditnih točk ECTS:
  180
 • Smeri/moduli študijskega programa:

  Študijski program nima smeri. 

 • Pridobljen strokovni naziv:
  diplomirani inženir mehatronike (UN) / diplomirana inženirka mehatronike (UN), skrajšano za oba spola dipl. inž. meh. (UN)
 • Nosilni izvajalci študijskega programa/smeri:

  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko in Fakulteta za strojništvo.