Informatika in tehnologije komuniciranja (se od 2022/2023 ne razpisuje več)

Zadnjo generacijo smo v 1. letnik študijskega programa vpisali v študijskem letu 2021/2022. S študijskim letom 2022/2023 vpisujemo v univerzitetni program Informatika in podatkovne tehnologije.

 • Stopnja in vrsta študijskega programa:
  dodiplomski (1. stopnja) - univerzitetni
 • Trajanje študija:
  3 leta (6 semestrov)
 • Število kreditnih točk ECTS:
  180
 • Smeri/moduli študijskega programa:

  Prvi štirje semestri so skupni, v petem pa lahko študent izbere eno izmed dveh študijskih smeri: Informacijski sistemi ali Informacijska varnost. 

 • Pridobljen strokovni naziv:
  diplomirani inženir informatike in tehnologij komuniciranja (UN) / diplomirana inženirka informatike in tehnologij komuniciranja (UN), skrajšano za oba spola dipl. inž. inf. in tehnol. kom. (UN)