Predmetni učitelj - usmeritev Izobraževalno računalništvo, enoviti magistrski študijski program

 • Stopnja in vrsta študijskega programa:
  dodiplomski (1. stopnja) - univerzitetni
 • Trajanje študija:
  5 let
 • Število kreditnih točk ECTS:
  300
 • Smeri/moduli študijskega programa:

  Študijski program Predmetni učitelj je sestavljen iz dveh obveznih usmeritev, ki ju kandidat izbere iz nabora usmeritev ob vpisu v program in obveznega splošno pedagoškega modula. 

   

  Na izbiro so naslednje usmeritve: izobraževalna biologija, izobraževalna fizika, izobraževalna kemija, izobraževalna matematika, izobraževalna tehnika in izobraževalno računalništvo.

 • Pridobljen strokovni naziv:
  magister profesor predmeta A* in predmeta B* oz. magistrica profesorica predmeta A* in predmeta B* oz. okrajšava: mag. prof. predmeta A* in predmeta B*. Naslov in okrajšava se določita glede na izbrana predmeta: matematika, fizika, biologija, kemija, računalništvo, tehnika
 • Nosilni izvajalci študijskega programa/smeri:

  Fakulteta za naravoslovje in matematiko in Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.

Podrobnejši podatki so objavljeni na spletni strani Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru (https://www.fnm.um.si/index.php/2016/01/18/univerzitetni-tudijski-program-prve-stopnje-izobraevalna-biologija-dvopredmetni-tudijski-program-2/)