Informatika in podatkovne tehnologije

V študijski program bomo prvo generacijo vpisali v študijskem letu 2022/2023.

 • Stopnja in vrsta študijskega programa:
  dodiplomski (1. stopnja) - univerzitetni
 • Trajanje študija:
  3 leta (6 semestrov)
 • Število kreditnih točk ECTS:
  180
 • Smeri/moduli študijskega programa:

  Prvi štirje semestri so skupni, v petem pa lahko študent izbere eno izmed dveh študijskih smeri: Informacijski sistemi ali Informacijska varnost. 

 • Pridobljen strokovni naziv:
  diplomirani inženir informatike in podatkovnih tehnologij (UN) / diplomirana inženirka informatike in podatkovnih tehnologij (UN), skrajšano za oba spola dipl. inž. inf. in pod. teh. (UN)