Gospodarsko inženirstvo – smer Elektrotehnika

 • Stopnja in vrsta študijskega programa:
  dodiplomski (1. stopnja) - univerzitetni
 • Trajanje študija:
  3 leta (6 semestrov)
 • Število kreditnih točk ECTS:
  180
 • Smeri/moduli študijskega programa:

  Študijski program ima že od prvega semestra tri ločene smeri: Elektrotehnika, Gradbeništvo in Strojništvo.

 • Pridobljen strokovni naziv:
  diplomirani gospodarski inženir (UN) / diplomirana gospodarska inženirka (UN), skrajšano za oba spola dipl. gosp. inž. (UN)
 • Nosilni izvajalci študijskega programa/smeri:

  za smer Elektrotehnika: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko in Ekonomsko-poslovna fakulteta.

Študijska smer Elektrotehnika od študijskega leta 2013/14 ni več razpisana.

Akreditacija študijskega programa poteče v študijskem letu 2022/23, zato študija po 30. 9. 2023 na tem programu ne bo mogoče več zaključiti.