Študij

Prva stopnja

Dodiplomski študij na FERI spodbuja ustvarjalnost in inovativnost, sodobne, atraktivne učne metode in visok standard opremljenosti predavalnic in laboratorijev pa naredijo študij še zanimivejši.

Velika izbira programov ponuja neskončne možnosti. Izbirate lahko med univerzitetnimi (UN) in visokošolskimi strokovnimi (VS) študijskimi programi.

Na univerzitetnem študijskem programu (UN) se študenti naučijo, kako uporabiti in prenesti temeljna znanja v prakso, reševati strokovne probleme z uporabo inženirskih metod in razvijati nove rešitve. Diplomanti so dobro pripravljeni za nadaljevanje študija na podiplomski stopnji in za prehod v delovno okolje.

Na visokošolskem strokovnem študijskem programu (VS) so študijske vsebine naravnane aplikativno, manj je temeljnih in več strokovnih predmetov, ki študentom omogočajo reševanje delovnih problemov, nadgrajevanje obstoječih rešitev ter prehod v strokovno in operativno delovno okolje. Po končanem študiju imajo diplomanti konkurenčne kompetence.

Kaj je skupno vsem študijskim programom?

  • Študentje pridobijo širok spekter znanj, t. j. študij je interdisciplinaren,
  • študentje se naučijo reševati različne probleme - bistvo študija ni pomnjenje, ampak razumevanje,
  • študentje se naučijo skupinskega dela,
  • študentje pridobijo sodobna znanja,
  • pridobljena znanja so mednarodno uporabna.