Študij

Osebe brez statusa študenta, nadaljevanje študija po prekinitvi

Osebe, ki jim je potekel status študenta in niso opravile predpisanih študijskih obveznosti, kljub temu pa želijo nadaljevati z opravljanjem manjkajočih obveznosti, se prijavijo z obrazcem Prošnja za nadaljevanje študija po prekinitvi.

Na podlagi te prošnje vam bomo uredili podaljšanje veljavnosti digitalne identitete za tekoče študijsko leto in vam v primeru, če vam bo Komisija za študijske zadeve zaradi spremembe študijskega programa določila dodatne študijske obveznosti, izdali sklep o nadaljevanju študija po prekinitvi.

Najpomembnejši roki:

 • Oseba brez statusa študenta, ki želi v študijskem letu 2023/2024 podaljšati veljavnost digitalne identitete (za dostop do AIPS-a in DKUM-a) odda na Oddelek za izobraževalno dejavnost (referat) prošnjo za nadaljevanje študija po prekinitvi. Prošnjo lahko pošlje tudi po elektronski pošti na naslov referat.feri@um.si.
 • Oseba brez statusa študenta, ki želi v študijskem letu 2023/2024 opravljati manjkajoče študijske obveznosti za pristop k izpitom, odda vlogo za izvedbo učne enote najkasneje 14 dni pred začetkom semestra (za poletni semester študijskega leta 2023/24 je to najkasneje do 9. 2. 2024) na Oddelek za izobraževalno dejavnost (referat). Lahko jo tudi pošlje na elektronski naslov referat.feri@um.si.
 • Prijava na izpit je elektronska, preko AIPS-a, najmanj 4 dni pred razpisanim izpitnim rokom.
 • Odjava od izpita je prav tako elektronska, preko AIPS-a, najmanj 2 dni pred razpisanim izpitnim rokom.
 • Podrobnejše informacije v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM, N19/2010-41 AG.
Prispevki skladno s Cenikom storitev UM za študijsko leto 2023/2024:
 1. Na osnovi oddane prošnje za nadaljevanje študija po prekinitvi se osebi brez statusa izda račun za plačilo stroškov za podaljšanje veljavnosti študentskih storitev v višini 29,50 €.
 2. V primeru izdaje sklepa o določitvi novih študijskih obveznosti je oseba brez statusa pozvana k plačilu prispevka za izdajo sklepa v višini 18,10 €.
 3. V skladu s potrjenim Cenikom storitev Univerze v Mariboru in Navodili o prispevkih in vrednotenju stroškov na UM se osebam brez statusa dodatno zaračunavajo naslednje storitve:
  • Opravljanje izpita (za osebe brez statusa) - 37,90 €
  • Komisijski izpit (za osebe brez statusa) - 94,80 €
  • Oseba brez statusa študenta in drugi udeleženec izobraževanja, ki opravlja posamezne obveznosti iz javnoveljavnega študijskega programa ali želi dokončati študij, plačuje stroške opravljanja posameznih obveznosti. V primeru, kadar posameznik še nima opravljenih vseh obveznosti potrebnih za pristop k izpitu, se mu obveznosti, ki jih mora opraviti, zaračunajo na podlagi vrednosti ECTS točke. Cenik šolnin je dostopen na https://moja.um.si/bodoci-studentje/Strani/financiranje-studija.aspx. Vrednost 1 ECTS točke na univerzitetnih in magistrskih študijskih programih je 81,17 EUR, na visokošolskih strokovnih 52,73 EUR in na doktorskih 65,83 EUR.
  • Prijava teme zaključnega dela za osebe brez statusa - 94,80 €.

Storitve se poravna v višini in roku, navedenih na izstavljenem računu. Pri plačilu računa morate obvezno navesti sklic, ki je naveden na računu.