Telekomunikacije

Magistrski študijski program Telekomunikacije podaja znanja s področja telekomunikacijskega inženirstva in študentom zagotavlja napredno znanje na področju interneta stvari – IoT, komunikacijskih sistemov, širokopasovnih omrežij, mobilnih komunikacij in komunikacijskih storitev. Študenti dobijo celovit vpogled v neomejene možnosti konvergentne, globalne, prodorne in mobilne povezljivosti. Predmetnik študijskega programa sledi smernicam IEEE. Program temelji na sinergiji industrijskega in akademskega sveta ter je podprt z aktivno vlogo gospodarstva, kar omogoča študentom zaposlitev doma in v tujini. Pridobljena znanja in spretnosti so tudi primerna podlaga za nadaljnji doktorski študij. Študijski program nima smeri.

 • Stopnja in vrsta študijskega programa:
  podiplomski (2. stopnja) - magistrski
 • Trajanje študija:
  2 leti (4 semestre)
 • Število kreditnih točk ECTS:
  120
 • Smeri/moduli študijskega programa:

  Študijski program nima smeri.

 • Pridobljen strokovni naziv:
  magister inženir telekomunikacij oz. magistrica inženirka telekomunikacij, skrajšano za oba spola mag. inž. tel.

Te morda zanima še kak drug magistrski študijski program UM FERI?