Računalništvo in informacijske tehnologije

 • Stopnja in vrsta študijskega programa:
  podiplomski (2. stopnja) - magistrski
 • Trajanje študija:
  2 leti (4 semestre)
 • Število kreditnih točk ECTS:
  120
 • Smeri/moduli študijskega programa:

  Študijski program nima smeri. Študent že v 1. letniku izbira med dvema projektoma.

 • Pridobljen strokovni naziv:
  magister inženir računalništva in informacijskih tehnologij ali magistrica inženirka računalništva in informacijskih tehnologij, skrajšano mag. inž. rač. in inf. tehnol.