Medijske komunikacije

Magistrski študijski program Medijske komunikacije združuje multidisciplinarna znanja komunikologije, novinarstva, odnosov z javnostmi in marketinga, grafičnega oblikovanja, vizualnega komuniciranja, fotografije ter televizijske, video, radio in spletne produkcije. Usmerjen je v poglobljeno nadgradnjo teoretične osnove in dodatni razvoj pridobljenih praktičnih znanj. Magistranti imajo ob zaključku študija raznolike kompetence in znanja, razumejo delovanje medijske industrije, teorijo, tehnologijo in poznajo tehnike ter računalniško podprta orodja za ustvarjalno delo. Prav tako znajo usvojena znanja umestiti v širši družbeni kontekst. Študentom pridobljeno znanje omogoča zaposlitev v širšem globalnem prostoru. Pridobljena znanja in spretnosti so tudi primerna podlaga za nadaljnji doktorski študij. Študijski program nima smeri.

 • Stopnja in vrsta študijskega programa:
  podiplomski (2. stopnja) - magistrski
 • Trajanje študija:
  2 leti (4 semestre)
 • Število kreditnih točk ECTS:
  120
 • Smeri/moduli študijskega programa:

  Študijski program nima smeri.

 • Pridobljen strokovni naziv:
  magister inženir medijskih komunikacij ali magistrica inženirka medijskih komunikacij, skrajšano mag. inž. med. kom.

Te morda zanima še kak drug magistrski študijski program UM FERI?