Mehatronika

 • Stopnja in vrsta študijskega programa:
  podiplomski (2. stopnja) - magistrski
 • Trajanje študija:
  2 leti (4 semestre)
 • Število kreditnih točk ECTS:
  120
 • Smeri/moduli študijskega programa:

  Študijski program nima smeri.

 • Pridobljen strokovni naziv:
  magister inženir mehatronike ali magistrica inženirka mehatronike, skrajšano mag.inž. meh.
 • Nosilni izvajalci študijskega programa/smeri:

  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko in Fakulteta za strojništvo.