Mehatronika

Magistrski študijski program Mehatronika podaja znanja in veščine, ki so v skladu s smernicami Evropskega združenja za izobraževanje inženirjev (SEFI) in Evropske zveze nacionalnih združenj inženirjev (FEANI). Magistranti bodo pridobili ustrezne kompetence aktualnih mehatronskih tehnologij, kar jim bo omogočalo uspešno izvrševanje najzahtevnejših strokovnih nalog in soočanje z raziskovalno-razvojnimi izzivi sedanjosti in prihodnosti s širšega področja mehatronskega inženirstva, ki združuje elektroniko in mehaniko, kot na primer v robotskih sistemih ali električnih vozilih. Program temelji na sinergiji industrijskega in akademskega sveta ter je podprt z aktivno vlogo gospodarstva, kar omogoča študentom zaposlitev doma in v tujini. Prav tako so pridobljena znanja in spretnosti primerna podlaga za nadaljnji doktorski študij. Študijski program nima smeri.

 • Stopnja in vrsta študijskega programa:
  podiplomski (2. stopnja) - magistrski
 • Trajanje študija:
  2 leti (4 semestre)
 • Število kreditnih točk ECTS:
  120
 • Smeri/moduli študijskega programa:

  Študijski program nima smeri.

 • Pridobljen strokovni naziv:
  magister inženir mehatronike ali magistrica inženirka mehatronike, skrajšano mag.inž. meh.
 • Nosilni izvajalci študijskega programa/smeri:

  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko in Fakulteta za strojništvo.

Te morda zanima še kak drug magistrski študijski program UM FERI?