Informatika in tehnologije komuniciranja

Magistrski študijski program Informatika in tehnologije komuniciranja podaja širok spekter kompetenc in poglobljeno znanje širšega področja informatike in tehnologij komuniciranja, dopolnjeno in prepleteno s ključnimi znanji s področij informacijske varnosti, upravljanja tehnologij, projektnega vodenja in znanji inovacijskega managementa. Predmetnik študijskega programa je v skladu z mednarodnimi smernicami (ACM). Program temelji na sinergiji gospodarskega in akademskega sveta ter je podprt z aktivno vlogo gospodarstva, kar omogoča študentom zaposlitev doma in v tujini. Pridobljena znanja in spretnosti so tudi primerna podlaga za nadaljnji doktorski študij. Sodobna modularna zasnova študija omogoča študentom specializacijo z izbiro šestih posameznih tematskih modulov.

 • Stopnja in vrsta študijskega programa:
  podiplomski (2. stopnja) - magistrski
 • Trajanje študija:
  2 leti (4 semestre)
 • Število kreditnih točk ECTS:
  120
 • Smeri/moduli študijskega programa:

  Študijski program nima smeri. Pet temeljnih predmetov je v prvem semestru skupnih, nato študenti nadaljujejo s študijem na dveh izmed ponujenih šestih izbirnih modulov.

 • Pridobljen strokovni naziv:
  magister inženir informatike in tehnologij komuniciranja ali magistrica inženirka informatike in tehnologij komuniciranja, skrajšano mag.inž. inf. in tehnol. kom.

Te morda zanima še kak drug magistrski študijski program UM FERI?