Informatika in tehnologije komuniciranja

 • Stopnja in vrsta študijskega programa:
  podiplomski (2. stopnja) - magistrski
 • Trajanje študija:
  2 leti (4 semestre)
 • Število kreditnih točk ECTS:
  120
 • Smeri/moduli študijskega programa:

  Študijski program nima smeri. Pet temeljnih predmetov je v prvem semestru skupnih, nato študenti nadaljujejo s študijem na dveh izmed ponujenih šestih izbirnih modulov.

 • Pridobljen strokovni naziv:
  magister inženir informatike in tehnologij komuniciranja ali magistrica inženirka informatike in tehnologij komuniciranja, skrajšano mag.inž. inf. in tehnol. kom.