Informatika in tehnologije komuniciranja (se od 2022/2023 ne razpisuje več)

Zadnjo generacijo smo v 1. letnik študijskega programa vpisali v študijskem letu 2021/2022. S študijskim letom 2022/2023 vpisujemo v magistrski program Informatika in podatkovne tehnologije.

Magistrski študijski program Informatika in tehnologije komuniciranja podaja širok spekter kompetenc in poglobljeno znanje širšega področja informatike in tehnologij komuniciranja, dopolnjeno in prepleteno s ključnimi znanji s področij informacijske varnosti, upravljanja tehnologij, projektnega vodenja in znanji inovacijskega managementa. Predmetnik študijskega programa je v skladu z mednarodnimi smernicami (ACM). Program temelji na sinergiji gospodarskega in akademskega sveta ter je podprt z aktivno vlogo gospodarstva, kar omogoča študentom zaposlitev doma in v tujini. Pridobljena znanja in spretnosti so tudi primerna podlaga za nadaljnji doktorski študij. Sodobna modularna zasnova študija omogoča študentom specializacijo z izbiro šestih posameznih tematskih modulov.

 • Stopnja in vrsta študijskega programa:
  podiplomski (2. stopnja) - magistrski
 • Trajanje študija:
  2 leti (4 semestre)
 • Število kreditnih točk ECTS:
  120
 • Smeri/moduli študijskega programa:

  Študijski program nima smeri. Pet temeljnih predmetov je v prvem semestru skupnih, nato študenti nadaljujejo s študijem na dveh izmed ponujenih šestih izbirnih modulov.

 • Pridobljen strokovni naziv:
  magister inženir informatike in tehnologij komuniciranja ali magistrica inženirka informatike in tehnologij komuniciranja, skrajšano mag. inž. inf. in tehnol. kom.

Te morda zanima še kak drug magistrski študijski program UM FERI?

Vodja študijskega programa

Vodja študijskega programa - dr. Muhamed Turkanović