Informatika in podatkovne tehnologije

V študijski program bomo prvo generacijo vpisali v študijskem letu 2022/2023.

Magistrski program Informatika in podatkovne tehnologije ponuja širok spekter znanja in veščin, med katere sodijo sodobne informacijske in podatkovne platforme, IT/IS arhitekture, razvoj programske opreme, napredna informacijska varnost, inteligentne informacijske rešitve, podatkovne tehnologije, upravljanje poslovnih procesov, ERP, storitvene arhitekture, digitalne inovacije, digitalna preobrazba poslovanja in strateško planiranje informatike. Program temelji na sinergiji gospodarskega in akademskega sveta ter je podprt z aktivno vlogo gospodarstva, kar omogoča študentom zaposlitev doma in v tujini. Pridobljena znanja in spretnosti so tudi primerna podlaga za nadaljnji doktorski študij. Študijski program omogoča študentom izjemno izbirnost, saj lahko študentje razen skupnega uvodnega semestra izbirajo med tremi različnimi moduli in dvema izbirnima predmetoma ter si na ta način sami izberejo in oblikujejo specializacijo za prihodnjo poklicno pot.

 • Stopnja in vrsta študijskega programa:
  podiplomski (2. stopnja) - magistrski
 • Trajanje študija:
  2 leti (4 semestre)
 • Število kreditnih točk ECTS:
  120
 • Smeri/moduli študijskega programa:

  Študijski program nima smeri. Pet temeljnih predmetov je v prvem semestru skupnih, nato študenti nadaljujejo s študijem na dveh izmed ponujenih šestih izbirnih modulov.

 • Pridobljen strokovni naziv:
  magister inženir informatike in podatkovnih tehnologij ali magistrica inženirka informatike in podatkovnih tehnologij, skrajšano mag. inž. inf. in pod. teh.

Te morda zanima še kak drug magistrski študijski program UM FERI?