Elektrotehnika

Magistrski študijski program Elektrotehnika podaja znanja in veščine, ki so v skladu z mednarodnimi smernicami (IEEE, FEANI). Program zagotavlja vrhunsko strokovno znanje s področja elektrotehnike, ki omogoča samostojno razvojno-raziskovalno delo na ključnih področjih prihodnosti, kot so industrija 4.0, vesoljske tehnologije, pametna mesta in učinkovita raba energije. Program temelji na sinergiji industrijskega in akademskega sveta ter je podprt z aktivno vlogo gospodarstva, kar omogoča študentom zaposlitev doma in v tujini. Pridobljena znanja in spretnosti so tudi primerna podlaga za nadaljnji doktorski študij. Tako kot na dodiplomskem študiju so tudi na tej stopnji študija na voljo tri smeri.

 • Stopnja in vrsta študijskega programa:
  podiplomski (2. stopnja) - magistrski
 • Trajanje študija:
  2 leti (4 semestre)
 • Število kreditnih točk ECTS:
  120
 • Smeri/moduli študijskega programa:

  Študent ob vpisu izbere eno izmed treh študijskih smeri: Avtomatika in robotika, Elektronika, Močnostna elektrotehnika.

 • Pridobljen strokovni naziv:
  magister inženir elektrotehnike / magistrica inženirka elektrotehnike, skrajšano za oba spola: mag. inž. el.
 • Vodja študijskega programa za smer Avtomatika in robotika - dr. Nenad Muškinja
 • Vodja študijskega programa za smer Elektronika - dr. Marko Kos
 • Vodja študijskega programa za smer Močnostna elektrotehnika - dr. Martin Petrun

Te morda zanima še kak drug magistrski študijski program UM FERI?