Elektrotehnika

 • Stopnja in vrsta študijskega programa:
  podiplomski (2. stopnja) - magistrski
 • Trajanje študija:
  2 leti (4 semestre)
 • Število kreditnih točk ECTS:
  120
 • Smeri/moduli študijskega programa:

  Študent ob vpisu izbere eno izmed treh študijskih smeri: Avtomatika in robotika, Elektronika, Močnostna elektrotehnika.

 • Pridobljen strokovni naziv:
  magister inženir elektrotehnike / magistrica inženirka elektrotehnike, skrajšano za oba spola: mag. inž. el.
 • Vodja študijskega programa za smer Avtomatika in robotika - dr. Nenad Muškinja
 • Vodja študijskega programa za smer Elektronika - dr. Tomaž Dogša
 • Vodja študijskega programa za smer Močnostna elektrotehnika - dr. Anton Hamler