Bioinformatika

 • Stopnja in vrsta študijskega programa:
  podiplomski (2. stopnja) - magistrski
 • Trajanje študija:
  2 leti (4 semestre)
 • Število kreditnih točk ECTS:
  120
 • Smeri/moduli študijskega programa:

  Študijski program nima smeri.

 • Pridobljen strokovni naziv:
  magister bioinformatike / magistrica bioinformatike, okrajšano za oba spola: mag. bioinf.
 • Nosilni izvajalci študijskega programa/smeri:

  Fakulteta za zdravstvene vede (FZV), Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI), Pedagoška fakulteta (PEF).

Vodja študijskega programa

Podrobnejši podatki o skupnem magistrskem študijskem programu druge stopnje Bioinformatika so objavljeni na spletni strani Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru.