Študij

Druga stopnja

Magistrski študijski programi na FERI temeljijo na dodiplomskem študiju oz. so njegovo logično nadaljevanje. Izvajamo širok nabor prenovljenih študijskih programov, ki omogočajo veliko izbirnih vsebin, kar študentom daje možnost, da se specializirajo za profil, ki ga želijo. Za programe je značilna tudi tesna povezanost z gospodarstvom, interdisciplinarnost in mednarodno sodelovanje.

Po zaključku študija so diplomanti pripravljeni tako za vodilna delovna mesta v gospodarstvu, industriji in javnem sektorju, kakor tudi za delo v akademskem okolju.