Študij

Študijski programi

Prva stopnja

Druga stopnja

Tretja stopnja

Osebe brez statusa študenta, nadaljevanje študija po prekinitvi

Osebe, ki jim je potekel status študenta in niso opravile predpisanih študijskih obveznosti, kljub temu pa želijo nadaljevati z opravljanjem manjkajočih obveznosti, se prijavijo z obrazcem Prošnja za nadaljevanje študija po prekinitvi.

Na podlagi te prošnje vam bomo uredili podaljšanje veljavnosti digitalne identitete za tekoče študijsko leto in vam v primeru, če vam bo Komisija za študijske zadeve zaradi spremembe študijskega programa določila dodatne študijske obveznosti, izdali sklep o nadaljevanju študija po prekinitvi.

Najpomembnejši roki:

 • Oseba brez statusa študenta, ki želi v študijskem letu 2021/2022 podaljšati veljavnost digitalne identitete (za dostop do AIPS-a in DKUM-a) odda v Službo za študijske in študentske zadeve prošnjo za nadaljevanje študija po prekinitvi.
 • Oseba brez statusa študenta, ki v študijskem letu 2021/2022 želi opravljati manjkajoče študijske obveznosti (predavanja, konzultacije, seminarje, računalniške, laboratorijske ali seminarske vaje), obvezno odda pred začetkom semestra (zimski semester pred 1. 10. 2021, poletni semester pred 21. 2. 2022) v Službo za študijske in študentske zadeve vlogo za izvedbo predmeta z izpitom.
 • Prijava na izpit je elektronska, preko AIPS-a, najmanj 4 dni pred razpisanim izpitnim rokom.
 • Odjava od izpita je prav tako elektronska, preko AIPS-a, najmanj 2 dni pred razpisanim izpitnim rokom.
 • Podrobnejše informacije v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM, N19/2010-41 AG.
Prispevki skladno s Cenikom storitev UM za študijsko leto 2021/2022:
 1. Na osnovi oddane prošnje za nadaljevanje študija po prekinitvi se osebi brez statusa izda račun za plačilo stroškov za podaljšanje veljavnosti študentskih storitev v višini 17,60 €.
 2. V primeru izdaje sklepa je oseba brez statusa pozvana k plačilu prispevka za izdajo sklepa v višini 18,10 €.
 3. V skladu s potrjenim Cenikom storitev Univerze v Mariboru in Navodili o prispevkih in vrednotenju stroškov na UM se osebam brez statusa dodatno zaračunavajo naslednje storitve:
  • Opravljanje izpita - 33,50 €
  • Komisijski izpit (za osebe brez statusa) - 83,80 €
  • Izvedba predmeta z izpitom - 268 € za 1. in 2. stopnjo in 502,50 € za 3. stopnjo. Cena izvedbe predmeta z izpitom vključuje priključitev k študijskemu procesu (predavanja, vaje, seminarji, konzultacije, vključitev v e-učno okolje), pristope k sprotnemu preverjanju znanja (po predhodnem dogovoru z nosilcem predmeta) in tri pristope k izpitu. Veljavnost treh plačanih pristopov k izpitu je omejena, in sicer do konca tekočega študijskega leta. Pred oddajo obrazca za opravljanje predmeta z izpitom preverite veljavnost opravljenih vaj, saj že opravljene vaje veljajo tri leta!
 4. Prijava teme zaključnega dela za osebe brez statusa - 83,80 €.

Storitve se poravna v višini in roku, navedenih na izstavljenem računu. Pri plačilu računa morate obvezno navesti sklic, ki je naveden na računu.