Študij

Študijski programi

Prva stopnja

Druga stopnja

Tretja stopnja

Osebe brez statusa študenta, nadaljevanje študija po prekinitvi

Osebe, ki jim je potekel status študenta in niso opravile predpisanih študijskih obveznosti, kljub temu pa želijo nadaljevati z opravljanjem manjkajočih obveznosti, se prijavijo z obrazcem Prošnja za nadaljevanje študija po prekinitvi.

Na podlagi te prošnje vam bomo uredili podaljšanje veljavnosti digitalne identitete za tekoče študijsko leto in vam v primeru, če vam bo Komisija za študijske zadeve zaradi spremembe študijskega programa določila dodatne študijske obveznosti, izdali sklep o nadaljevanju študija po prekinitvi.

Najpomembnejši roki:

 • Oseba brez statusa študenta, ki želi v študijskem letu 2022/2023 podaljšati veljavnost digitalne identitete (za dostop do AIPS-a in DKUM-a) odda na Oddelek za izobraževalno dejavnost (referat) prošnjo za nadaljevanje študija po prekinitvi. Prošnjo lahko pošlje tudi po elektronski pošti na naslov referat.feri@um.si.
 • Oseba brez statusa študenta, ki želi v študijskem letu 2022/2023 opravljati manjkajoče študijske obveznosti (seminarje, računalniške, laboratorijske ali seminarske vaje), obvezno odda pred začetkom semestra (zimski semester pred 1. 10. 2022, poletni semester pred 21. 2. 2023) na Oddelek za izobraževalno dejavnost (referat) vlogo za izvedbo predmeta z izpitom. Lahko jo tudi pošlje na elektronski naslov referat.feri@um.si.
 • Prijava na izpit je elektronska, preko AIPS-a, najmanj 4 dni pred razpisanim izpitnim rokom.
 • Odjava od izpita je prav tako elektronska, preko AIPS-a, najmanj 2 dni pred razpisanim izpitnim rokom.
 • Podrobnejše informacije v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM, N19/2010-41 AG.
Prispevki skladno s Cenikom storitev UM za študijsko leto 2022/2023:
 1. Na osnovi oddane prošnje za nadaljevanje študija po prekinitvi se osebi brez statusa izda račun za plačilo stroškov za podaljšanje veljavnosti študentskih storitev v višini 22,40 €.
 2. V primeru izdaje sklepa je oseba brez statusa pozvana k plačilu prispevka za izdajo sklepa v višini 18,10 €.
 3. V skladu s potrjenim Cenikom storitev Univerze v Mariboru in Navodili o prispevkih in vrednotenju stroškov na UM se osebam brez statusa dodatno zaračunavajo naslednje storitve:
  • Opravljanje izpita (za osebe brez statusa) - 34,50 €
  • Komisijski izpit (za osebe brez statusa) - 86,30 €
  • Oseba brez statusa študenta in drugi udeleženec izobraževanja, ki opravlja posamezne obveznosti iz javnoveljavnega študijskega programa ali želi dokončati študij, plačuje stroške opravljanja posameznih obveznosti. V primeru, kadar posameznik še nima opravljenih vseh obveznosti, potrebnih za pristop k izpitu (npr. seminarjev, različnih vaj ipd.), se mu obveznosti, ki jih mora opraviti, zaračunajo na podlagi vrednosti ECTS točke tako, da članica ceno izvedbe učnih enot posameznemu kandidatu zniža v deležu že opravljenih obveznosti posamezne učne enote. Vrednost 1 ECTS točke je odvisna od višine šolnine posameznega letnika. Cenik šolnin je dostopen na https://moja.um.si/bodoci-studentje/Strani/financiranje-studija.aspx.
  • Prijava teme zaključnega dela za osebe brez statusa - 86,30 €.

Storitve se poravna v višini in roku, navedenih na izstavljenem računu. Pri plačilu računa morate obvezno navesti sklic, ki je naveden na računu.