Študij

Praktično usposabljanje

Na UM FERI študentje opravljajo praktično usposabljanje na vseh visokošolskih strokovnih programih ter na univerzitetnem študijskem programu Elektrotehnika. Na študijskih programih 2. stopnje pa je praktično usposabljanje mogoče opravljati v okviru kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti.

V okviru visokošolskih strokovnih programov se praktično usposabljanje v delovnem okolju izvaja devet tednov. Izvaja se v podjetjih, ki s svojo dejavnostjo pokrivajo področje študijske smeri. Študentje praviloma opravijo praktično usposabljanje po končanih predavanjih in vajah v tretjem letniku (po 15. marcu).

Na univerzitetnem študijskem programu Elektrotehnika je učna enota Praktično usposabljanje vključena v predmetnik tretjega letnika študija. V obliki praktičnega usposabljanja v delovnem okolju se izvaja štiri tedne. Študentje praviloma opravijo praktično usposabljanje po končanih predavanjih in vajah v tretjem letniku (po 10. maju).

Na pobudo podjetij na Univerzi v Mariboru študentom 2. stopnje omogočamo opravljanje strokovnega usposabljanja kot kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti. Študenti jo lahko vpišejo v prilogo k diplomi kot dodatno opravljeno obveznost, ki ni del študijskega programa.

Delodajalci se lahko prijavijo na poštni seznam za obveščanje o izvajanju praktičnega usposabljanja na FERI na povezavi: https://lists.um.si/mailman/listinfo/pu.feri. Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu praksa.feri@um.si.