Študijski programi 2. stopnje

Študentom študijskih programov 2. stopnje, ki se s ciljem povečanja sodelovanja med univerzo in delodajalci vključijo v strokovno prakso v podjetju, se za enomesečno praktično usposabljanje prizna 6 ECTS točk, ki se vpišejo v prilogo k diplomi kot dodatna opravljena obveznost, ki ni del študijskega programa, v katerega je študent vpisan.

Študenti lahko opravijo največ 4 mesece strokovne prakse, ki mora biti izvedena v času rednega študija.

Študenti lahko uveljavljajo samo strokovno prakso, ki je potrjena vnaprej in za katero je priložen vsebinski program dela študenta v podjetju.

Prijavijo se lahko študenti 1. ali 2. letnika ter absolventi študijskega programa 2. stopnje, ki so vpisani na študijski program in ki so napredovali v 2. letnik oz. so redno absolvirali študij. Področje študija je opredeljeno pri posameznem podjetju, ponudniku strokovne prakse.

Poziv za prijavo k opravljanju k opravljanju strokovne prakse je objavljen na: https://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Strani/strokovna-praksa.aspx in na https://moja.um.si/studentska-praksa/Strani/Navodila.aspx.

Vse do sedaj odobrene ponudnike strokovne prakse, njeno vsebino in pogoje posameznega podjetja lahko najdete na: https://moja.um.si/studentska-praksa/Strani/default-aspx.aspx. Seznam podjetij bo sproti dopolnjevan.