Praktično izobraževanje

S praktičnim usposabljanjem študenti povežejo svoja teoretična znanja s praktičnimi znanji in izkušnjami.

Praktično usposabljanje je kot samostojna učna enota vključeno v predmetnik 3. letnika vseh visokošolski strokovnih študijskih programov in 3. letnik univerzitetnega študijskega programa Elektrotehnika.

Na pobudo podjetij je bila na Univerzi v Mariboru na študijskih programih 2. stopnje vpeljana tudi strokovna praksa kot obštudijska dejavnost, ki se lahko kreditno vrednoti. Študenti jo lahko vpišejo v prilogo k diplomi kot dodatno opravljeno obveznost, ki ni del študijskega programa.