Študij

Podrobna navodila za prijavo teme

V ekipi "Zaključna dela" izberite zavihek "Dodeljene naloge" (slika 1).

Slika 1: Dodeljene naloge

Prijavo teme zaključnega dela uredite v nalogi "1 - Prijava teme". Pred oddajo natančno preberite dodatna navodila za izpolnitev obrazca. Pripravljen elektronski obrazec je možno izpolniti samo v namizni različici programa Word, ki je del paketa Office365, do katere ste upravičeni kot študentje UM. Datoteke ne prenašajte na svoj računalnik, urediti je treba datoteko, ki je odložena pod nalogo. Obrazec za svoj študijski program izpolnite tako, da kliknete na "..." in izberete "Open in Word" (slika 2). Za izpolnjevanje obrazcev potrebujete na svojem računalniku posodobljeno različico paketa Office365.

Slika 2: Naloga "1 - Prijava teme"

V koordinaciji z izbranim mentorjem/-ico izpolnite prvo stran prijave in pripravite dispozicijo diplomskega dela v formatu PDF. Datoteko obvezno poimenujte v naslednjem formatu 2020.04.03-Dispozicija_zakljucnega_dela-Ime_Priimek (LLLL.MM.DD-Dispozicija_zakljucnega_dela-Ime_Priimek; brez šumnikov in presledkov; pri datumu navedete tekoči datum oz. datum oddaje prijave teme), saj nam bo to olajšalo postopek elektronskega potrjevanja in podpisovanja. Če bo dispozicija v drugem formatu ali ne bo poimenovana skladno z zahtevanim formatom, prijava teme ne bo sprejeta. Dispozicijo oddate s klikom na "+ Add work" (slika 2).

Dispozicija zaključnega dela mora praviloma vsebovati:

  1. naslov,
  2. opredelitev oz. opis problema ter raziskovalna vprašanja, ki so predmet zaključnega dela,
  3. cilje in teze,
  4. predpostavke in omejitve,
  5. predvidene metode,
  6. predvideno strukturo poglavij (kazalo),
  7. seznam predvidene literature in virov.

Pred oddajo kliknite na ime izpolnjenega obrazca pod Teams in preverite, ali vsebuje vse potrebne podatke (slika 3). Obrazec si lahko, za lastno evidenco, natisnete, prenesete na svoj računalnik, ali shranite v formatu PDF (klik na "...").

Slika 3: Pregled izpolnjenega obrazca

Pred oddajo v Teams kliknite tudi na ime datoteke z dispozicijo in preverite vsebino. Pred oddajo naloge lahko dispozicijo odstranite (klik na "...") in naložite novo različico. Nalogo oddate s klikom na "Turn in" (slika 4).

Slika 4: Oddaja obrazca za prijavo teme in dispozicije zaključnega dela

Služba za študentske in študijske zadeve bo vašo prijavo teme preverila in vas obvestila o morebitnih pomanjkljivostih v orodju Teams. Ko bo prijava popolna, bo posredovana v pregled in potrditev vašemu mentorju. Po obvestilu v okolju Teams, da je bila prijava teme obravnavana, preverite ustreznost in morebitne komentarje. To storite s klikom na nalogo, ki je zdaj v sekciji "Completed" (slika 5). Ustreznost teme preverite v sekciji "Rubric" (slika 6). Če je označeno, da prijava teme ni ustrezna, natančno upoštevajte prejete komentarje (slika 7), dopolnite vlogo in nalogo ponovno oddajte.

Slika 5: Pregled oddane naloge

Slika 6: Informacija o ustreznosti prijave

Slika 7: Komentar o potrebnih dopolnitvah prijave

Po dokončani potrditvi teme s strani mentorja, matičnega inštituta in dekana boste prejeli sklep o zaključnem delu.