Študij

Pedagoška odličnost UM

Nagrada za pedagoško odličnost UM

V luči spodbujanja kakovosti na področju poučevanja je Univerza v Mariboru uvedla novo nagrado za pedagoško odličnost.

Vodilo in primarna naloga UM je širjenje in plemenitenje znanja. Nagrada za pedagoško odličnost UM prepoznava kakovostno poučevanje za uspešno izobraževalno izkušnjo, ki študentkam, študentom omogoča, da pridobijo veščine in relevantno znanje, s katerim jih UM kot izobraževalna institucija pripravlja na delovanje v hitro spreminjajočem se svetu znanih in neznanih izzivov prihodnosti. Kakovostno poučevanje je temelj trajnostnega razvoja posameznika, posameznice in družbe kot celote.

Med visokošolskimi učiteljicami, učitelji in sodelavkami, sodelavci obstajajo taki, ki poučujejo izjemno kakovostno in dajejo pomemben prispevek k inovacijam v izvajanju pedagoškega procesa. S svojim delovanjem oblikujejo dobre prakse, ki so mnogokrat prenosljive.

O nagradi

Podeljevanje Nagrade UM za pedagoško odličnost je bilo vzpostavljeno z namenom prepoznavanja in spodbujanja odličnosti zaposlenih na pedagoškem področju. Svečane podelitve nagrad bodo vsako leto ob svetovnem dnevu učiteljev. Podelila se bo ena glavna nagrada za visokošolske učiteljice, učitelje in ena za visokošolske sodelavke, sodelavce na dveh osrednjih področjih (naravoslovje, tehnika, zdravstvo in kmetijstvo; družboslovje in humanistika). Poleg denarne nagrade pripadajo nagrajenki, nagrajencu tudi pedagoške točke za habilitacijska merila.

Od nominacije do izbora

Postopke nominiranja in izbora vodi Komisija za podelitve nagrad UM za pedagoško odličnost. Postopke ureja Pravilnik o podelitvi nagrad Univerze v Mariboru za pedagoško odličnost št. 012/2023/2.

Zbiranje nominacij poteka do zaključka poletnega izpitnega obdobja tekočega študijskega leta.
Nominacijo lahko poda skupina najmanj treh študentk, študentov, študentski svet fakultete, senat fakultete (na predlog komisije za študijske zadeve fakultete) ali vodja študijskega programa.

Podrobnosti o postopku so na voljo na spletni strani: Pedagoška odličnost na Univerzi v Mariboru.

Z uvedbo nagrade za pedagoško odličnost želimo poudariti predanost visokemu vrednotenju pedagoške kakovosti in spodbujati izjemnost na pedagoškem področju.