Študij

Navodila za oddajo gradiva pri preverjanju znanja na daljavo

Rešitve, ki jih študenti pišejo na liste pri preverjanju znanja na daljavo, je neposredno po končanem preverjanju znanja treba enostavno in učinkovito pretvoriti v primerno e-obliko in jih v določenem časovnem oknu tudi oddati. Najprimernejša oblika dokumenta za oddajo je dokument v formatu PDF, v katerem:

  • so v smiselnem vrstnem redu zbrani vsi listi z rešitvami,
  • zagotovljena je ustrezna kakovost fotografij,
  • končna datoteka je ustrezne velikosti za oddajo na Moodle ali pošiljanje po e-pošti.

Pri tem priporočamo uporabo brezplačne aplikacije Microsoft Office Lens. Podajamo kratka navodila za uporabo aplikacije.

1. Na pametni telefon namestimo aplikacijo Microsoft Office Lens.

2. Aplikacijo odpremo, pri prvi uporabi ji dovolimo dostop do kamere. Če smo pred trenutno sejo zajemali fotografije, izbrišemo zgodovino (opisano v 9. koraku).

3. Stran položimo na mizo in jo zajamemo v objektiv. Aplikacija sama zazna stran in jo označi z oranžnim okvirčkom (slika 1). Pri zajemu se priporoča vzporedna namestitev telefona s stranjo, vendar aplikacija zajeto stran v naslednjih korakih izreže in izravna tudi, če kot zajema ni bil optimalen. Sliko zajamemo s pritiskom na osrednji »gumb« (Capture a document).

4. Aplikacija sama poišče robe lista in predlaga meje rezanja zajete fotografije (slika 2). Če avtomatsko zaznavanje ni ustrezno, lahko ročno prilagodimo robove. Nato potrdimo robove strani z izbiro Confirm.

5. Aplikacija obreže in izravna zajeto stran. Stran pregledamo, če zajema vse podatke na listu in je ustrezno osvetljena. Stran lahko po potrebi obrežemo, filtriramo, zavrtimo oz. izbrišemo (slika 3). Če je stran ustrezne kakovosti, z izbiro Add dodamo naslednjo stran in ponovimo postopek.

6. Ko smo v smiselnem vrstnem redu zajeli vse strani, jih lahko pregledamo. Nato izberemo možnost Done, kot je prikazano na sliki 5.

7. Dokument preimenujemo v razdelku Title. Ime naj bo v naslednjem formatu: Datum- KraticaPredmeta_Ime_Priimek.

8. Dokument shranimo v formatu PDF v pomnilnik naprave. Nato ga v mapi aplikacije My Files izberemo in oddamo v Moodle oz. posredujemo na ustrezen e-poštni naslov, skladno z navodili izvajalca izpita.

9. Če želimo v naslednji seji ustvariti nov dokument, v katerem ne bo strani, ki smo jih zajeli ob prejšnji uporabi aplikacije, moramo zajete strani pred uporabo izbrisati. Število trenutno že zajetih strani v aplikaciji iz prejšnjih sej je razvidno iz desnega spodnjega kota, kot je prikazano na sliki 3. Vse prejšnje strani pobrišemo z izbiro možnosti < v levem zgornjem kotu, kot je prikazano na spodnji sliki in izberemo možnost Discard all images.

Splošni napotki za pripravo listov pred zajemanjem z aplikacijo:

  1. Pred preizkusom znanja si pripravite liste z ustreznimi robovi in na vsakega v levi zgornji kot napišite osnovne podatke (ime in priimek, predmet, datum).
  2. Po končanem reševanju liste zložite v smiselni vrstni red in na vsakega jasno napišite zaporedno številko strani in skupno število strani (npr. stran 2 od 4 oz. 2/4).
  3. Liste po vrsti zajemite z aplikacijo (med zajemanjem pomaga ustrezen kontrast med ozadjem (mizo) ter listom in primerna osvetlitev).
  4. Postopek (delovanje aplikacije) nujno preizkusite pred prvim preverjanjem znanja!

Avtor navodil: dr. Martin Petrun