Študij

Možnosti vključevanja v znanstvenoraziskovalno in projektno delo

Stran je namenjena objavam raznovrstnih priložnosti za študente, da se poleg študija vključijo v znanstvenoraziskovalno ali projektno delo. V vsaki izmed ponujenih priložnosti za sodelovanje je opredeljena oblika vključenosti študenta, njegove pričakovane aktivnosti, morebitni pogoji in omejitve ter rok za prijavo študenta. V primeru interesa za vključitev ali specifičnih vsebinskih vprašanj, se lahko obrnete na navedene kontaktne osebe.

Na povezavi lahko dostopate do enotne vstopne točke za študente, kjer imate pregled splošnih oblik vključevanja študentov v znanstvenoraziskovalno in projektno delo na ravni celotne Univerze v Mariboru.

Sodelovanje v raziskovalnem projektu »Formula študent«

Splošna oblika: Sodelovanje v raziskovalnih projektih.

Opis: V okviru sodelovanja se boste ukvarjali s pripravo posameznih komponent ali sklopov za tekmovanje v sklopu Formula študent. Zajeti so tudi načrtovanje in priprava tiskanih vezij, programiranje in priprava grafičnih vmesnikov.

Pogoj za vključitev: Poznavanje elektrotehnike in osnov programiranja.

Rok za prijavo: 1. 5. 2024. Vse dodatne informacije pa najdeš na https://gpe.si/.

Kontaktna oseba: doc. dr. Mitja Truntič, mitja.truntic@um.si.

Sodelovanje v raziskovalnem projektu »FarmBeast«

Splošna oblika: Sodelovanje v raziskovalnih projektih.

Opis: Vključitev v projekt vam omogoča sodelovanje pri pripravi posameznih komponent ali sklopov na avtonomni robotski platformi kmetijskega robota FarmBeast.

Pogoj za vključitev: Poznavanje elektrotehnike in osnov programiranja.

Rok za prijavo: 1. 5. 2024. Več informacij je na voljo na: https://www.fkbv.um.si/?page_id=16317.

Kontaktna oseba: doc. dr. Mitja Truntič, mitja.truntic@um.si.

Sodelovanje v raziskovalnem projektu »Erasmus+ GreenTouch: EcoMind Development for Higher Education Future«

Splošna oblika: Sodelovanje v raziskovalnih projektih.

Opis: Raziskovalni projekt, Erasmus+ GreenTouch: EcoMind Development for Higher Education Future ti omogoča delo na razvijanju uporabniškega vmesnika digitalnega orodja in pomoč pri izvajanju raziskovalnih študij.

Pogoj za vključitev: /

Rok za prijavo: fleksibilen, vključuje pomlad in poletje 2024.

Kontaktna oseba: doc. dr. Ines Kožuh, ines.kozuh@um.si.

Sodelovanje pri raziskavi iskanja binarnih zaporedij

Splošna oblika: Soavtorstvo člankov ali drugih znanstvenih prispevkov.

Opis in pogoj za vključitev: Priložnost za sodelovanje pri soavtorstvu člankov ali drugih znanstvenih prispevkov je odlična priložnost za študente 3. letnika študijskega programa Računalništvo in informacijske tehnologije. Od študentov pričakujemo načrtovanje algoritmov, izvajanje eksperimentov in sodelovanje pri pisanju prispevka.

Rok za prijavo: 1. 6. 2024.

Kontaktna oseba: doc. dr. Borko Bošković, borko.boskovic@um.si.

Vključevanje v zajem in analizo površinskih elektromiogramov

Splošna oblika: Laboratorijsko delo, sodelovanje v raziskovalnih projektih, soavtorstvo člankov ali drugih znanstvenih prispevkov.

Opis in pogoj za vključitev: Študenti magistrskega študijskega programa računalništvo in informacijske tehnologije, drugi letnik visokošolskega programa računalništvo in informacijske tehnologije oz. tretji letnik univerzitetnega študijskega programa računalništvo in informacijske tehnologije lahko v okviru projekta pomagate pri izvedbi meritev površinskih elektromiogramov in njihovi analizi.

Rok za prijavo: 1. 6. 2024. Več o projektu najdete na: https://www.hybridneuro.feri.um.si/.

Kontaktna oseba: red. prof. dr. Aleš Holobar, ales.holobar@um.si.

Sodelovanje pri raziskovalni nalogi, povezani z razpoznavo različnih oblik kožnega raka na osnovi fotografij

Splošna oblika: Sodelovanje v raziskovalnih projektih.

Opis: Sodelovanje pri razvoju in implementaciji globoke nevronske mreže za razpoznavo različnih vrst kožnega raka na osnovi posnetih fotografij uporabnika in vključitev v mobilno aplikacijo.

Pogoj za vključitev: Poznavanje osnov delovanja globokih nevronskih mrež.

Rok za prijavo: /

Kontaktna oseba: doc. dr. Domen Verber, domen.verber@um.si.

Aktivna udeležba študentov v sklopu študentskih projektov, ki jih razpisuje UM in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Splošna oblika: Sodelovanje v projektih z okoljem (ŠI:UM, ŠI:UM NOO, IŠRI:UM).

Opis: Aktivno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi študentskih projektov po pogojih razpisa.

Pogoj za vključitev: Status študenta v času izvajanja projektov.

Rok za prijavo: /

Kontaktna oseba: doc. dr. Domen Verber, domen.verber@um.si.

Sodelovanje na tekmovanju IEEEXtreme

Splošna oblika: Vključevanje v tekmovanja, mreže.

Opis: Udeležba in pomoč pri organizaciji na tekmovanju IEEEXtreme.

Pogoj za vključitev: Za udeležbo na tekmovanju IEEEXtreme je potrebno biti študentski član IEEE, za pomoč pri organizaciji pa ne.

Rok za prijavo: Predvidoma 2. teden meseca oktobra.

Dodatne informacije: https://ieeextreme.org/.

Kontaktna oseba: Jani Dugonik, jani.dugonik@um.si.

Sodelovanje pri organizaciji tehničnih in drugih dogodkov v okviru študentskega društva IEEE Student Branch Maribor

Splošna oblika: Vključevanje v tekmovanja, mreže.

Opis: Organiziranje in pomoč pri izvedbi tehničnih in drugih dogodkov za študente.

Pogoj za vključitev: Za lokalne dogodke ni potrebno biti študentski član IEEE, je pa priporočljivo.

Rok za prijavo: Priporočena včlanitev je na začetku ali koncu leta (veljavnost 1 leto), ali pa sredi leta (veljavnost 6 mesecev).

Dodatne informacije: https://students.ieee.org/, http://ieee-sb.um.si/, https://www.facebook.com/IeeeStudentBranchMaribor.

Kontaktna oseba: Jani Dugonik, jani.dugonik@um.si

Sodelovanje v projektu Razvoj in uvajanje digitalnih orodij za podporo v pridelavi sadja

Splošna oblika: Sodelovanje v raziskovalnih projektih.

Opis: Implementacija avtomatizirane izdelave poročil za kontrolo pri pridelavi jabolk, češenj in ameriških borovnic.

Pogoj za vključitev: Dobro poznavanje jezika JavaScript in tehnologij za izdelavo spletnih aplikacij.

Rok za prijavo: /

Kontaktna oseba: dr. Simon Kolmanič, simon.kolmanic@um.si.

Sodelovanje pri temeljnem raziskovalnem projektu SAMPA

Splošna oblika: Sodelovanje v raziskovalnih projektih, Soavtorstvo člankov ali drugih znanstvenih prispevkov.

Povezava: https://gemma.feri.um.si/sampa.

Opis: Pomoč pri delno-nadzorovani (semi-supervised) obdelavi (klasifikacija, segmentacija, čiščenje) vhodnih podatkov (satelitski posnetki, podatki LiDAR, itd.), ki bi se nato uporabili v okviru novih algoritmov okoljskih simulacij. Študent bi morebitno tudi pripravil znanstveni prispevek ali sodeloval pri prispevkih v okviru projekta.

Pogoj za vključitev: Pogoj je zadostno znanje iz računalništva (vsaj končana 1 stopnja študija R-IT UN/VS). Dodatni pogoj je znanje iz C++, Python, Matlab kot tudi poznavanje konceptov globokih nevronskih mrež, strojnega učenja, osnove GIS in osnove podatkov daljinskega zaznavanja (EO in LiDAR).

Rok za prijavo: 1. 6. 2024.

Dodatne informacije: Primer podatkov Copernicus: https://www.sentinel-hub.com/, primer ARSO LIdar: https://gis.arso.gov.si/evode/profile.aspx?id=atlas_voda_Lidar@Arso&culture=en-US&AspxAutoDetectCookieSupport=1.

Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Niko Lukač, niko.lukac@um.si.

Sodelovanje v trenutno aktivnih raziskovalnih projektih: Napredne metode interakcij v telekomunikacijah, raziskovalni projekti ARIS, evropski projekti, industrijski projekti.

Splošna oblika: Sodelovanje v raziskovalnih projektih, Soavtorstvo člankov ali drugih znanstvenih prispevkov.

Opis: Sodelovanje pri raziskovalnih aktivnostih (programiranje, izvajanje eksperimentov, strojna oprema) s področij: govorne in jezikovne tehnologije s pristopi umetne inteligence, klasifikacija vzorcev in procesiranje signalov v domenah zvoka, medicine in varnosti, omrežja in antene, formalna verifikacija, kakovost uporabniške izkušnje, internet stvari in vgrajeni sistemi. Na osnovi sodelovanja pri raziskovalnih projektih je možno tudi sodelovanje pri pripravi objav v člankih ali na konferencah.

Pogoj za vključitev: Pogoj je zadostno znanje iz računalništva (vsaj končana 1 stopnja študija R-IT UN/VS). Dodatni pogoj je znanje iz C++, Python, Matlab kot tudi poznavanje konceptov globokih nevronskih mrež, strojnega učenja, osnove GIS in osnove podatkov daljinskega zaznavanja (EO in LiDAR).

Pogoj za vključitev: /

Rok za prijavo: /

Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Andrej Žgank, andrej.zgank@um.si.

Delo na samostojnih projektih, kjer temo predlaga študenti, področje pa sodi med aktivnosti laboratorijev Inštituta za elektroniko in telekomunikacije (IETK).

Splošna oblika: Samostojni študentski projekti (na predlog in v izvedbi študenta, brez razpisa).

Opis: Samostojno delo na študentskem projektu - programiranje, izvajanje eksperimentov, integracija in razvoj strojne opreme. Možna področja dela: govorne in jezikovne tehnologije s pristopi umetne inteligence, klasifikacija vzorcev in procesiranje signalov v domenah zvoka, medicine in varnosti, omrežja in antene, formalna verifikacija, kakovost uporabniške izkušnje, internet stvari in vgrajeni sistemi. Na osnovi takšnega projekta je možna tudi pripravi objave v članku ali na konferenci.

Pogoj za vključitev: Pogoj je zadostno znanje iz računalništva (vsaj končana 1 stopnja študija R-IT UN/VS). Dodatni pogoj je znanje iz C++, Python, Matlab kot tudi poznavanje konceptov globokih nevronskih mrež, strojnega učenja, osnove GIS in osnove podatkov daljinskega zaznavanja (EO in LiDAR).

Pogoj za vključitev: /

Rok za prijavo: /

Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Andrej Žgank, andrej.zgank@um.si.

Vključevanje v različna tekmovanja s področja aktivnosti laboratorijev Inštituta za elektroniko in telekomunikacije (IETK)

Splošna oblika: Samostojni študentski projekti (na predlog in v izvedbi študenta, brez razpisa).

Opis: Sodelovanje študenta pri pripravi eksperimenta oz. prispevka za tekmovanje. Izzivi, ki so na tekmovanjih razpisani, praviloma sovpadajo s področji dela: govorne in jezikovne tehnologije s pristopi umetne inteligence, klasifikacija vzorcev in procesiranje signalov v domenah zvoka, medicine in varnosti, omrežja in antene, formalna verifikacija, kakovost uporabniške izkušnje, internet stvari in vgrajeni sistemi. Tekmovanja so pogosto vezana na konference, kot so npr. Interspeech, ICASSP, ASRU, DCASE, GC, ERK.

Pogoj za vključitev: Pogoj je zadostno znanje iz računalništva (vsaj končana 1 stopnja študija R-IT UN/VS). Dodatni pogoj je znanje iz C++, Python, Matlab kot tudi poznavanje konceptov globokih nevronskih mrež, strojnega učenja, osnove GIS in osnove podatkov daljinskega zaznavanja (EO in LiDAR).

Pogoj za vključitev: /

Rok za prijavo: /

Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Andrej Žgank, andrej.zgank@um.si.

Druge oblike sodelovanja

Med druge možnosti sodelovanja sodijo še:

  • Sodelovanja pri pisanju znanstvenih člankov ali drugih znanstvenih prispevkov.
  • Sodelovanja pri izvajanju raziskovalne študije.
  • Udeležba na strokovnih ekskurzijah.
  • Vključenost v organizacijo različnih dogodkov UM FERI.

Kontaktna oseba: Vladka Kožuh Ledinek, vladka.kozuh@um.si.