Kontakti

Referat za študentske zadeve

Uradne ure vsak delovni dan med 11. in 13. uro

Barbara Ferbežer, mag. ekon. in posl. ved.
Erasmus+ študijske izmenjave
Telefon: 02/220 7006
E-mail: barbara.ferbezer@um.si

Mojca Germ, dipl. ekon. (VS)
študijske zadeve
Telefon: 02/220 7030
E-mail: mojca.germ@um.si

Lidija Kokol, dipl. vzg.
diplomski postopek, doktorski študij
Telefon: 02/220 7011
E-mail: lidija.kokol@um.si

Vladka Kožuh Ledinek, mag. jav. upr.
vodja referata
Telefon: 02/220 7007
E-mail: vladka.kozuh@um.si

Breda Skrinar, pred. učiteljica
študijske zadeve
Telefon: 02/220 7023
E-mail: breda skrinar@um.si

Tatjana Šenveter
ŠP 1. in 2. stopnje
Telefon: 02/220 7020
E-mail: tatjana.senveter@um.si

Vanesa Špendl, dipl. ekon (UN)
ŠP 1. in 2. stopnje
Telefon: 02/220 7002
E-mail: vanesa.spendl1@um.si

mag. Mateja Vodušek, dipl. ekon (VS)
študijske zadeve
Telefon: 02/220-7035
E-mail: mateja.vodusek@um.si

Koordinatorji študijskih programov

doc. dr. Nenad Muškinja
koordinator študijskega programa Elektrotehnika, smer Avtomatika in robotika
Telefon: 02/220 7162
E-mail: nenad.muskinja@um.si
Govorilne ure ponedeljek, 08:00-10:00

doc. dr. Tomaž Dogša
koordinator študijskega programa Elektrotehnika, smer Elektronika
Telefon: 02/220 7231
E-mail: tomaz.dogsa@um.si
Govorilne ure sreda, 11:00-13:00

prof. dr. Anton Hamler
koordinator študijskega programa Elektrotehnika, smer Močnostna elektrotehnika
Telefon: 02/220 7042
E-mail: anton.hamler@um.si
Govorilne ure ponedeljek, 13:00-15:00

prof. dr. Tatjana Kapus
koordinatorica študijskega programa Telekomunikacije
Telefon: 02/220 7213
E-mail: tatjana.kapus@um.si
Govorilne ure torek, 08:30-10:30

prof. dr. Marjan Golob
koordinator študijskega programa Gospodarsko inženirstvo, smer Elektrotehnika
Telefon: 02/220 7161
E-mail: marjan.golob@um.si
Govorilne ure ponedeljek, 08:00-10:00

prof. dr. Vili Podgorelec
koordinator študijskega programa Informatika in tehnologije komuniciranja
Telefon: 02/220 7353
E-mail: vili.podgorelec@um.si
Govorilne ure sreda, 10:00-12:00

prof. dr. Božidar Potočnik
koordinator študijskega programa Računalništvo in informacijske tehnologije
Telefon: 02/220 7484
E-mail: bozidar.potocnik@um.si
Govorilne ure sreda, 10:00-12:00

prof. dr. Marjan Družovec
koordinator študijskega programa Medijske komunikacije
Telefon: 02/220 7370
E-mail: marjan.druzovec@um.si
Govorilne ure sreda, 10:00-12:00

prof. dr. Aleš Hace
koordinator študijskega programa Mehatronika
Telefon: 02/220 7301, 02/220 7307
E-mail: ales.hace@um.si
Govorilne ure petek, 10:00-12:00