Študij

Kontakti

Služba za študentske in študijske zadeve

Uradne ure vsak delovni dan med 11. in 13. uro.
Elektronska pošta: referat.feri@um.si.

Pomočnica tajnice fakultete za študentske in študijske zadeve:
Vladka KOŽUH LEDINEK, mag. jav. upr.
vodja službe
Telefon: 02/220 7007
E-mail: vladka.kozuh@um.si

Sodelavci službe po področjih:
Aljaž ČANČALA, mag. ekon. in posl. ved.
organizacija študija, doktorski študij
Telefon: 02/220 7012
E-mail: aljaz.cancala@um.si

Barbara DE LOS SANTOS DE LEON, mag. ekon. in posl. ved.
Erasmus+ študijske izmenjave
Telefon: 02/220 7006
E-mail: barbara.delossantos@um.si

Mojca GERM, dipl. ekon. (VS)
organizacija študija, predmetniki, najava pedagoškega procesa
Telefon: 02/220 7030
E-mail: mojca.germ@um.si

Lidija KOKOL, dipl. vzg.
informacije o študiju za tuje študente, informacije o študiju na 1. in 2. stopnji, doktorski študij
Telefon: 02/220 7011
E-mail: lidija.kokol@um.si

Breda SKRINAR, pred. učiteljica
organizacija študija, rezervacija predavalnic, pogovorne ure
Telefon: 02/220 7023
E-mail: breda.skrinar@um.si

Tatjana ŠENVETER
informacije o študiju na 1. in 2. stopnji, izpitni roki
Telefon: 02/220 7020
E-mail: tatjana.senveter@um.si

Vanesa ŠPENDL, dipl. ekon (UN), odsotna do novembra 2021
diplomski postopek na 1. in 2. stopnji, informacije o študiju na 1. in 2. stopnji
Telefon: 02/220 7002
E-mail: vanesa.spendl@um.si

mag. Mateja VODUŠEK, dipl. ekon (VS)
organizacija študija, urniki, najava pedagoškega procesa
Telefon: 02/220-7035
E-mail: mateja.vodusek@um.si

Katja ŽNIDER VOGRIN, mag. zgod., nadomešča Vaneso Špendl
diplomski postopek na 1. in 2. stopnji
Telefon: 02/220-7002
E-mail: katja.znider@um.si

Vodje študijskih programov

doc. dr. Nenad MUŠKINJA
vodja študiskih programov Elektrotehnika, smer Avtomatika in robotika
Telefon: 02/220 7162
E-mail: nenad.muskinja@um.si
Govorilne ure ponedeljek, 08:00-10:00

doc. dr. Marko KOS
vodja študiskih programov Elektrotehnika, smer Elektronika
Telefon: 02/220 7251
E-mail: marko.kos@um.si
Govorilne ure sreda, 8:00-10:00

prof. dr. Martin PETRUN
vodja študiskih programov Elektrotehnika, smer Močnostna elektrotehnika
Telefon: 02/220 7046
E-mail: martin.petrun@um.si
Govorilne ure sreda, 8:00-10:00

prof. dr. Tatjana KAPUS
vodja študijskih programov Telekomunikacije
Telefon: 02/220 7213
E-mail: tatjana.kapus@um.si
Govorilne ure torek, 08:30-10:30

doc. dr. Muhamed TURKANOVIĆ
vodja študijskih programov Informatika in tehnologije komuniciranja
Telefon: 02/220 7351
E-mail: muhamed.turkanovic@um.si
Govorilne ure ponedeljek, 08:30-10:30

prof. dr. Božidar POTOČNIK
vodja študijskih programov Računalništvo in informacijske tehnologije
Telefon: 02/220 7484
E-mail: bozidar.potocnik@um.si
Govorilne ure sreda, 10:00-12:00

doc. dr. Ines KOŽUH
vodja študijskih programov Medijske komunikacije
Telefon: 02/220 7142
E-mail: ines.kozuh@um.si
Govorilne ure četrtek, 9:00-11:00

prof. dr. Aleš HACE
vodja študijskih programov Mehatronika
Telefon: 02/220 7301, 02/220 7307
E-mail: ales.hace@um.si
Govorilne ure petek, 10:00-12:00

prof. dr. Vili PODGORELEC
vodja doktorskih študijskih programov
Telefon: 02/220 7353
E-mail: vili.podgorelec@um.si
Govorilne ure sreda, 10:00-12:00