Študij

Kontakti

Oddelek za izobraževalno dejavnost

Vladka KOŽUH LEDINEK, mag. jav. upr.
predstojnica oddelka
Telefon: 02/220 7007
E-mail: vladka.kozuh@um.si

Služba za študentske in študijske zadeve

Uradne ure vsak delovni dan med 11. in 13. uro na okencu službe.
Elektronska pošta: referat.feri@um.si.

Aljaž ČANČALA, mag. ekon. in posl. ved.
organizacija študija, doktorski študij
Telefon: 02/220 7012
E-mail:
aljaz.cancala@um.si

Barbara DE LOS SANTOS DE LEON, mag. ekon. in posl. ved.
Erasmus+ študijske izmenjave
Telefon: 02/220 7006
E-mail: barbara.delossantos@um.si

Mojca GERM, dipl. ekon. (VS)
organizacija študija, predmetniki, najava pedagoškega procesa
Telefon: 02/220 7030
E-mail: mojca.germ@um.si

Lidija KOKOL, dipl. vzg.
informacije o študiju za tuje študente, informacije o študiju na 1. in 2. stopnji
Telefon: 02/220 7011
E-mail: lidija.kokol@um.si

Tatjana ŠENVETER
informacije o študiju na 1. in 2. stopnji, izpitni roki
Telefon: 02/220 7020
E-mail: tatjana.senveter@um.si

Vanesa ŠPENDL, dipl. ekon (UN)
diplomski postopek na 1. in 2. stopnji
Telefon: 02/220 7002
E-mail: vanesa.spendl@um.si

mag. Mateja VODUŠEK, dipl. ekon (VS)
organizacija študija, urniki, najava pedagoškega procesa
Telefon: 02/220-7035
E-mail: mateja.vodusek@um.si

Vodje študijskih programov

doc. dr. Nenad MUŠKINJA
vodja študijskih programov Elektrotehnika, smer Avtomatika in robotika
Telefon: 02/220 7162
E-mail: nenad.muskinja@um.si

doc. dr. Marko KOS
vodja študijskih programov Elektrotehnika, smer Elektronika
Telefon: 02/220 7251
E-mail: marko.kos@um.si

izr. prof. dr. Martin PETRUN
vodja študijskih programov Elektrotehnika, smer Močnostna elektrotehnika
Telefon: 02/220 7046
E-mail: martin.petrun@um.si

red. prof. dr. Tatjana KAPUS
vodja študijskih programov Telekomunikacije
Telefon: 02/220 7213
E-mail: tatjana.kapus@um.si

izr. prof. dr. Muhamed TURKANOVIĆ
vodja študijskih programov Informatika in tehnologije komuniciranja ter Informatika in podatkovne tehnologije
Telefon: 02/220 7351
E-mail: muhamed.turkanovic@um.si

izr. prof. dr. Tomaž KOSAR
vodja študijskih programov Računalništvo in informacijske tehnologije
Telefon: 02/220 -7448
E-mail: tomaz.kosar@um.si

doc. dr. Ines KOŽUH
vodja študijskih programov Medijske komunikacije
Telefon: 02/220 7142
E-mail: ines.kozuh@um.si

izr. prof. dr. Aleš HACE
vodja študijskih programov Mehatronika
Telefon: 02/220 7301, 02/220 7307
E-mail: ales.hace@um.si

izr. prof. dr. Marko HÖLBL
vodja doktorskih študijskih programov
Telefon: 02/220 7361
E-mail: marko.holbl@um.si