Študij

Izpiti

Objava izpitnih rokov

Izpitni roki za tekoče študijsko leto so javno objavljeni na spletnih straneh Akademskega informacijskega podsistema (AIPS) Univerze v Mariboru.

Postopek prijave in odjave na izpitne roke

Navodila za študente s statusom študenta:

 • Študent se prijavi na izpit najmanj 4 dni pred izpitnim rokom.
 • Prijava na izpit je elektronska (AIPS).
 • Vsak 4., 5., in 6 pristop k izpitu je komisijski pristop k izpitu in se plača 75,80 €.
 • Račun za plačilo pristopa k izpitu, se izda na dan opravljanja izpita in ga študent prejme po pošti na domač naslov.
 • V primeru pravočasne elektronske odjave (2 dni pred izpitnim rokom), se vam račun za plačilo izpita ne izstavi.
 • Skladno s 23. členom Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM velja, da če študent zaradi opravičljivega razloga ni pristopil k izpitu in izpita ni pravočasno odjavil, se upošteva, da je izpit odjavil pravočasno, če v roku 3 delovnih dni po izpitnem roku v referat dostavi ustrezna pisna dokazila. Študent, ki brez opravičljivega razloga ne pristopi k izpitu na dan, ki je bil zanj določen, ali pa če izpita ne odjavi pravočasno, sme izpit opravljati šele v drugem naslednjem izpitnem roku.
 • Študenti lahko posamezni izpit opravljajo največ šestkrat. V primeru, da študent tudi v zadnjem možnem opravljanju (šestič) ne opravi posameznega izpita, se ga izpiše iz študijskega programa, po katerem je doslej študiral.

Navodila za študente brez statusa študenta

 • Študent se prijavi na izpit najmanj 4 dni pred izpitnim rokom.
 • Prijava na izpit je elektronska (AIPS).
 • Vsak pristop k izpitu (1., 2., 3., 4., 5., 6.) se plača.
 • Vsak 1., 2., 3. pristop k izpitu se plača 37,90 €.
 • Vsak 4., 5. in 6. pristop k izpitu je komisijski izpit in se plača 94,80 €.
 • Račun za plačilo pristopa k izpitu, se izda na dan opravljanja izpita in ga študent prejme po pošti na domač naslov.
 • V primeru pravočasne elektronske odjave (2 dni pred izpitnim rokom), se vam račun za plačilo izpita ne izstavi.
 • Skladno s 23. členom Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM velja, da če študent zaradi opravičljivega razloga ni pristopil k izpitu in izpita ni pravočasno odjavil, se upošteva, da je izpit odjavil pravočasno, če v roku 3 delovnih dni po izpitnem roku v referat dostavi ustrezna pisna dokazila. Študent, ki brez opravičljivega razloga ne pristopi k izpitu na dan, ki je bil zanj določen, ali pa če izpita ne odjavi pravočasno, sme izpit opravljati šele v drugem naslednjem izpitnem roku.
 • Študenti lahko posamezni izpit opravljajo največ šestkrat. V primeru, da študent tudi v zadnjem možnem opravljanju (šestič) ne opravi posameznega izpita, se ga izpiše iz študijskega programa, po katerem je doslej študiral.

Opravljanje zadnjega izpita pred diplomo

Po dogovoru z nosilcem oz. izvajalcem učne enote je možno zadnji izpit študijskega programa pred diplomo oz. pred zaključkom študija ENKRAT opravljati izven razpisanih izpitnih rokov. V tem primeru študent v referatu pridobi potrdilo oz. prijavnico za opravljanje zadnjega izpita. Če je študent pri opravljanju zadnjega izpita, dogovorjenega na ta način, neuspešen, se mora za naslednji pristop prijaviti na razpisani izpitni rok. 

Zviševanje ocene

Študent ima pred zaključkom študija pravico do popravljanja izpita iz vseh učnih enot, ki jih je že opravil, če želi zvišati oceno pri posamezni učni enoti. Posamezni izpit se lahko popravlja enkrat, vsako zvišanje ocene se opravlja pred izpitno komisijo. Če študent pri popravljanju doseže nižjo oceno, velja prvotna, to je višja ocena. Prijavo na izpit pri učni enoti, pri kateri želi študent višati oceno, uredi študent v referatu.