Študij

Storitve IKT

DIGITALNA IDENTITETA

Vsak študent na UM ob vpisu pridobi digitalno identiteto (uporabniško ime). Uporabniško ime se avtomatsko kreira iz imen in priimkov (19 mest). Če ta kombinacija že obstaja, je na koncu dodana še zaporedna številka. Digitalna identiteta skupaj z geslom omogoča enotno prijavo v različne informacijske storitve, kot so:

Študent prevzame digitalno identiteto po navodilih, ki jih dobi na dom v pisni obliki. Navodila najdete tudi tukaj. V primeru težav pri prevzemu identitete ali pri prijavi v informacijske storitve se lahko obrne na IKT koordinatorje na UM FERI.

Več informacij o IT storitvah za študente najdete spletnih straneh računalniškega centra UM.

EDUROAM

Eduroam (education roaming) je mednarodna federacija brezžičnih omrežij za uporabnike iz izobraževalne in raziskovalne sfere. Študenti, učenci, pedagogi, raziskovalci in drugi lahko uporabljajo vsako brezžično omrežje Eduroam, v Sloveniji ali tujini. Pri gostovanju uporabniki Eduroam uporabljajo uporabniško ime in geslo, ki jim ga je dodelila matična ustanova. V skladu s politiko vseevropskega gostovanja lahko uporabniki za pomoč pri povezovanju zaprosijo le svojo matično ustanovo. Vsi uporabniki s priklopom na omrežje sprejemamajo pravila dopustne uporabe.

Več informacij o projektu je na voljo na eduroam.si

Tehnične zahteve za priklop

Za uspešno priključitev v brezžično omrežje potrebujete digitalno identiteto (uporabniško ime) in geslo, operacijski sistem in omrežna kartica pa morata podpirati protokol overjanja PEAP ali TTLS (EAP-TTLS, Microsoft TTLS),način šifriranja EAP (802.1x) in tuneliran protokol za overjanje MS-CHAPv2 ali PAP.

Navodila za priklop

Uporabite namestitveni program Eduroam CAT. Če ne uspe, uporabite naslednje nastavitve oz. navodila:

  • Način šifriranja (encryption method): EAP (802.1x)
  • Protokol overjanja (eap method): PEAP ali TTLS (EAP-TTLS, Microsoft TTLS)
  • Tuneliran protokol za overjanje (faza 2): MS-CHAPv2 (če ste izbrali PEAP) ali PAP (če ste izbrali TTLS)
  • Certifikat CA (CA certificate): pustite prazno ali izberite digitalno potrdilo UM
  • Uporabniški certifikat (user certificate): pustite prazno
  • Identiteta (user identity): vaša digitalna identiteta (ime.priimek@student.um.si)
  • Anonimna identiteta (anonymous identity): pustite prazno
  • Geslo (password): geslo za vašo digitalno identiteto

Na voljo je tudi brezžično omrežje Libroam, zanj veljajo podobne nastavitve kot za Eduroam, za priklop potrebujete uporabniško ime v obliki ukm.nnnnnnn@libroam.si (pri čemer je nnnnnnn številka članske izkaznice) in geslo, ki ju dobite ob včlanitvi v knjižnico.